“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
aansluitende uitkering

Een aansluitende uitkering is onderdeel van een bovenwettelijke uitkering en geeft recht op een uitkering na afloop van de aanvullende uitkering. Je hebt alleen recht […]

Lees meer
aanvullende uitkering

Een aanvullende uitkering is onderdeel van een bovenwettelijke uitkering en geeft recht op een aanvulling tijdens een WW-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk […]

Lees meer
afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel is vergelijkbaar met het dienstjarenbeginsel, maar dan met een onderverdeling in leeftijdsgroepen. Om de leeftijdsopbouw binnen een bedrijf in stand te houden worden […]

Lees meer
bezwaarschrift

Een bezwaarschrift is een brief waarin je zo concreet mogelijk aangeeft, waarom je het niet eens bent met een besluit van jouuw werkgever. Hierbij moet […]

Lees meer
bovenwettelijke uitkering

Een bovenwettelijke uitkering is een soort extra toeslag naast een WW-uitkering. Een bovenwettelijke uitkering bestaat meestal uit een aanvullende en een aansluitende uitkering.

Lees meer
dagloon

Dagloon is het loon, dat je het afgelopen jaar gemiddeld per werkdag hebt verdiend. Een eventuele uitkering wordt gebaseerd op het dagloon.

Lees meer
dienstjarenbeginsel

Het dienstjarenbeginsel is een principe waarbij degene die als laatste is binnengekomen als eerste weer weg moet. Ook wordt dit wel het lifo-beginsel genoemd, last […]

Lees meer
eigenrisicodrager

Een eigenrisicodrager is een werkgever, die er voor heeft gekozen zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers. De werkgever draagt zelf het financiële […]

Lees meer
non-actiefstelling

Een non-actiefstelling is een maatregel van een werkgever. De werkgever verbiedt de werknemer nog langer te werken. De werknemer mag als gevolg van deze maatregel […]

Lees meer
re-integratietraject

Tijdens een re-integratietraject wordt geprobeerd een arbeidsongeschikte werknemer weer aan het werk te krijgen. Zowel de werknemer als de werkgever is verplicht actief deel te […]

Lees meer
rechtspositieregeling

Een rechtspositieregeling is een overzicht van afspraken die afwijken van het ambtenarenrecht of die het ambtenarenrecht aanvullen. Deze decentrale afspraken kunnen erg uiteenlopen en per […]

Lees meer
uszo

De afkorting USZO staat voor Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs. Deze instelling is op 1 januari 2002 opgegaan in UWV. Tot 2003 werd […]

Lees meer
uszo-zoetermeer

USZO-Zoetermeer verzorgt namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ontslaguitkeringsregelingen voor personeel van de (rijks)overheid. Met ingang van 1 januari 2001 is de […]

Lees meer
uwv

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. Deze instantie int de premies voor de werknemersverzekeningen en verzorgt de uitkeringen in verband met ziekte, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Lees meer
ww-uitkering

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen op grond van de Werkeloosheidswet. De hoogte en de duur van de uitkering is afhankelijk van jouw arbeidsverleden. De […]

Lees meer