Er zijn nog meer redenen waarom een ambtenaar ontslagen kan krijgen.

Ontslag op eigen verzoek

Natuurlijk kun je er altijd voor kiezen om zelf ontslag te nemen. Wil je dit doen, dan moet je het bevoegde gezag officieel vragen of jou ontslag kan worden verleend. Dit is puur een formaliteit, want de werkgever moet hier altijd gehoor aan geven. Hou er wel rekening mee dat je een opzegtermijn hebt van tussen de één en drie maanden. Denk er ook aan dat je geen WW-uitkering kunt krijgen als je zelf besluit ontslag te nemen.

Functioneel leeftijdsontslag

Bepaalde beroepen binnen de overheid zijn fysiek zwaar. Voor deze beroepsgroepen geldt een functioneel leeftijdsontslag (FLO). Het FLO-ontslag is een speciale regeling, omdat de ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. De ambtenaar die te maken krijgt met een FLO-ontslag, krijgt een FLO-uitkering om zijn inkomen tot aan zijn pensioen aan te vullen. De overheidsinstelling is verplicht dit ontslag te verlenen.

Pensioenontslag

Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd, dan kun je worden ontslagen. Wil je graag door blijven werken, dan kun je hier samen met de werkgever afspraken over maken. Het ontslag is dus niet verplicht.