In alle lagen van de samenleving komt alcoholverslaving voor. Ook onder ambtenaren. Het niet in controle hebben van alcoholgebruik kan dramatische gevolgen hebben. Niet in de laatste plaats op de werkplek. Het alcoholgebruik zal op den duur invloed gaan hebben op het werk en zorgt er vaak voor dat de kwaliteit en de kwantiteit van het werk afnemen. Ook kan een alcoholprobleem ervoor zorgen dat werknemers zich vaker ziek melden. Op een gegeven moment zal de werkgever gaan vermoeden dat er meer aan de hand is.

Let op:
Onze juridische medewerkers kunnen je vrijblijvend in contact brengen met een ambtenarenrechtspecialist. Vul het contactformulier in en je wordt dezelfde werkdag teruggebeld.

Traject bij alcoholverslaving ambtenaar

Als de werkgever het idee krijgt dat er meer aan de hand is en er sprake is van een alcoholverslaving, dan zal natuurlijk eerst worden uitgezocht of dit ook echt het geval is. Ben je niet bereid om hulp te zoeken of krijgt de verslaving steeds meer invloed op je werk, dan kan de werkgever uiteindelijk tot ontslag over gaan.

Ontslag bij alcoholverslaving ambtenaar

Voordat je kan worden ontslagen om deze reden moet er gekeken worden of er hier sprake is van ziekte, plichtsverzuim of disfunctioneren (dit mag dan niet met ziekte te maken hebben). Het antwoord is altijd afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden. Om het ontslag goed te kunnen regelen is het belangrijk een antwoord te krijgen op deze vraag.

Alcoholverslaving ambtenaar door ziekte

Een arts zal zeggen dat er bij een alcoholverslaving sprake is van een ziekte. De Centrale Raad van Beroep komt niet direct tot die conclusie. Dit hoogste rechtscollege heeft bepaald dat een alcoholverslaving een ziekte is als “het alcoholgebruik toe te schrijven is aan een niet door alcohol gebruik veroorzaakt psychisch defect”. Er moet dus onderzocht te worden of daar van sprake is. Als er geen psychisch defect aan het alcoholgebruik toe te schrijven is, dan is er geen sprake van ziekte. Het vertoonde gedrag kan dan wel leiden tot een ontslag op grond van houding en gedrag. Wel is het belangrijk dat je een verbeterkans krijgt. Het is dan wel heel belangrijk om je dan ook aan de gemaakte afspraken te houden. Doe je dit niet, terwijl je uitdrukkelijk bent aangesproken op je gedrag, dan is de kans op ontslag groot. Is er wel sprake van ziekte, dan moet de werkgever aan alle voorwaarden voor ontslag wegens ziekte voldoen.

Alcoholverslaving ambtenaar ernstig plichtsverzuim

In sommige gevallen is het vertoonde gedrag aan te merken als ernstig plichtsverzuim. De zwaarste straf die opgelegd kan worden, is onvoorwaardelijk strafontslag. Dit overkwam in 2010 een politie ambtenaar die werkte als Coördinator Educatieve Verkeerstuinen. De politie ambtenaar had onder invloed van alcohol gereden. Hij raakte hierdoor zijn rijbewijs kwijt en kreeg een boete. Daarna volgde ook nog strafontslag. De Centrale Raad van Beroep bepaalde dat deze man als politieambtenaar  een belangrijke voorbeeld functie had. Door deze misdraging zou hij zijn functie niet meer geloofwaardig kunnen vervullen.

Hulp bij alcoholgebruik

Heb je problemen met alcohol, benader dan je huisarts voor hulp. Met de juiste begeleiding is er ongetwijfeld een oplossing te vinden. Heb je hulp nodig met de situatie op je werk, dan kun je bij ons terecht. Neem hiervoor contact op met onze juridische medewerkers op 088-6002808 (gebruikelijke belkosten). Zij luisteren naar je verhaal en helpen je verder. Wil je liever dat wij jou bellen? Vul het contactformulier in en wij nemen vrijblijvend contact met je op. Uiteraard worden jouw gegevens vertrouwelijk behandeld.