Ontslag door alcoholverslaving

In alle lagen van de samenleving komt alcoholverslaving voor. Ook onder ambtenaren. Het niet in controle hebben van alcoholgebruik kan tot dramatische gevolgen leiden. Niet in de laatste plaats op de werkplek. De kwaliteit of kwantiteit van het werk neemt op den duur vaak af. En het veelvuldig ziekmelden, zonder zich te houden aan het ziekteprotocol van een organisatie, wordt opgemerkt door de leidinggevende. Op een gegeven moment ontstaat vaak een vermoeden bij het bevoegd gezag dat er sprake is van een alcoholverslaving bij de ambtenaar.

Onze juridische medewerkers kunnen u vrijblijvend in contact brengen met een ambtenarenrechtspecialist. Vul het contactformulier in en u wordt dezelfde werkdag teruggebeld.
LET OP:

Traject bij alcoholverslaving ambtenaar

Indien het vermoeden ontstaat dat een ambtenaar lijdt aan een alcoholverslaving, zal uitgezocht worden of dit daadwerkelijk het geval is. In eerste instantie zal hulp aangeboden worden of zal een verwijzing naar een hulpverlener volgen. Maar als er geen verbetering in de situatie komt, dan is ontslag de volgende stap.

Ontslag bij alcoholverslaving ambtenaar

Voordat een ambtenaar kan worden ontslagen dient de volgende vraag te worden beantwoord: is er sprake van ziekte, ongeschiktheid anders dan door ziekte of is er sprake van plichtsverzuim? Het antwoord is altijd afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden. Om het ontslag goed te kunnen regelen is het belangrijk een antwoord te krijgen op deze vraag.

Alcoholverslaving ambtenaar door ziekte

Een arts zal in beginsel zeggen dat er bij een alcoholverslaving sprake is van een ziekte. De Centrale Raad van Beroep komt niet direct tot die conclusie. Dit hoogste rechtscollege heeft bepaald dat een alcoholverslaving een ziekte is als “het alcoholgebruik toe te schrijven is aan een niet door alcohol gebruik veroorzaakt psychisch defect”. Er moet dus door het bevoegd gezag onderzocht te worden of daar van sprake is. Als er geen psychisch defect aan het alcoholgebruik toe te schrijven is, dan is er geen sprake van ziekte. Het vertoonde gedrag kan dan wel leiden tot een ontslag op grond van houding en gedrag (ongeschiktheid anders dan wegens ziekte). In het algemeen moet het bevoegd gezag de ambtenaar wel een verbeterkans hebben geboden. De ambtenaar moet zich dan wel aan de gemaakte afspraken houden. Doet de ambtenaar dit niet, terwijl hij uitdrukkelijk is aangesproken op zijn onwenselijke gedrag, dan is ontslag op grond van ongeschiktheid anders dan ziekte niet uitgesloten. Als er wel sprake is van een ziekte, dan moet men aan alle voorwaarden voor ontslag wegens ziekte voldoen.

Alcoholverslaving ambtenaar ernstig plichtsverzuim

In sommige gevallen is het vertoonde gedrag aan te merken als ernstig plichtsverzuim. De zwaarste straf die opgelegd kan worden, is onvoorwaardelijk strafontslag. Dit overkwam in 2010 een politie ambtenaar die werkte als Coördinator Educatieve Verkeerstuinen. De politie ambtenaar had onder invloed van alcohol gereden. Deze ambtenaar is in het kader van het strafrecht veroordeeld tot drie maanden onvoorwaardelijke en negen maanden voorwaardelijke ontzegging van het rijbewijs en een geldboete. In het kader van de disciplinaire procedure heeft de Korpsbeheerder de politie ambtenaar onvoorwaardelijk strafontslag opgelegd. De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat de politie ambtenaar in zijn functie een belangrijke voorbeeld functie had. Zij vonden dat de politie ambtenaar zijn functie na zijn misdraging niet meer geloofwaardig zou kunnen vervullen.

Hulp bij alcoholgebruik

Of er nu sprake is van ziekte, ongeschiktheid anders dan ziekte of plichtsverzuim: zoek tijdig hulp! Wacht niet met het zoeken van hulp wanneer u merkt dat het lastig is om controle te houden over het alcoholgebruik. U krijgt hierdoor problemen op het werk en dit kan leiden tot ontslag. Het hebben van een alcoholprobleem zorgt al voor veel privé problemen. Laat onze juridische specialisten u helpen het geen groot probleem op het werk te laten worden. Wij werken samen met ambtenaar rechtsspecialisten. Zij luisteren graag naar u verhaal en helpen u verder. Vul het contactformulier in en wij nemen vrijblijvend contact met u op. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Direct hulp nodig?
 

088-6002808

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vindt u veel informatie en kunt u berekeningen uitvoeren.

Heeft u meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij uw vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we u in contact brengen met een specialist uit ons netwerk. Dat is iemand met veel kennis van en ervaring met het ambtenarenrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Ontslag als Ambtenaar op Twitter