Strafontslag / Disciplinair ontslag

Als ambtenaar moet u zich altijd aan de regels te houden. Doet u dit niet, dan kan dit gezien worden als plichtsverzuim. In het ergste geval volgt er strafontslag (ook wel disciplinair ontslag genoemd). Strafontslag is vergelijkbaar met ontslag op staande voet in het normale arbeidsrecht. Bij strafontslag is er een grote kans dat u uw recht op een (bovenwettelijke) WW-uitkering kwijt raakt. Het is dan ook belangrijk hier op de juiste manier op te reageren.

Plichtsverzuim

Om strafontslag te kunnen geven moet de werkgever goede redenen hebben. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim. Plichtsverzuim is het niet opvolgen van voorschriften of verkeerd handelen. Voorbeelden van plichtsverzuim zijn diefstal op de werkvloer, het plegen van fraude of het gebruik van geweld. Zelfs in de privésfeer kunt u zich als ambtenaar schuldig maken aan plichtsverzuim wanneer het verband houdt met uw functie. Hierbij kunt u denken aan een politieagent die wordt beschuldigd van huiselijk geweld of een medewerker van de Belastingdienst die belastingfraude pleegt.

Of ontslag een eerlijke straf is hangt af van:

• het belang dat geschonden is;

• de manier waarop een leidinggevende heeft gehandeld;

• de persoonlijke omstandigheden van de overtreder.

Bij strafontslag is het belangrijk dat u op de juiste wijze reageert! Laat u om deze reden bijstaan door een specialist. Vul uw gegevens in en wij bellen u vandaag gratis en vrijblijvend terug voor een eerste advies.
TIP:

Bezwaar

Als u te horen heeft gekregen dat er sprake is van strafontslag, is het belangrijk dat u op de juiste manier handelt. Bij strafontslag vervalt het recht op een uitkering namelijk negen op de tien keer. Dit heeft dus nogal wat financiële gevolgen.

Het eerste wat u moet doen is het indienen van uw “zienswijze” of “bedenkingen”. Dien dit op tijd in, zodat uw kant van het verhaal meegenomen wordt in het uiteindelijke besluit.

Als het definitieve besluit toch strafontslag inhoudt, dan heeft u 6 weken de tijd om hier bezwaar tegen in te dienen. Doe dit niet te laat, want dan wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen. Voordat er een besluit wordt genomen naar aanleiding van uw bezwaar, moet u de gelegenheid krijgen om te worden gehoord. Meestal wordt er een speciale commissie samengesteld om u te horen. Deze commissie hoort beide partijen en schrijft vervolgens een advies aan het bestuursorgaan.

Voorlopige voorziening

Als uw bezwaar toch ongegrond wordt verklaard is het nog mogelijk om in beroep te gaan bij de bestuursrechter. In de tussentijd heeft de werkgever de loonbetaling waarschijnlijk al stopgezet. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Dit zorgt ervoor dat de werkgever uw loon moet door betalen tot er een definitief besluit is over het ontslag. Zo komt u gedurende de procedure in ieder geval niet in de financiële problemen.

Beroep en hoger beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op uw bezwaar moet u een beroepschrift hebben ingediend bij de rechtbank. De werkgever krijgt de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Vervolgens worden beide partijen uitgenodigd bij de rechtbank voor verhoor. De rechter zal beoordelen of het opgelegde strafontslag terecht is. Het beroep wordt gegrond of ongegrond verklaard. Ook kan de rechter besluiten dat het ontslagbesluit wordt vernietigd, maar dat de ambtenaar toch ontslagen blijft. Dit kan gebeuren als er tussen u en de werkgever geen vertrouwen meer bestaat. In zo’n situatie wordt vaak wel een ontslagvergoeding toegekend. Wordt uw beroep ongegrond verklaard, dan kunt u nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Deskundige hulp

Strafontslag is de zwaarste straf die een ambtenaar kan krijgen. Het heeft veel gevolgen en wordt vaak onterecht opgelegd. Meestal heeft strafontslag tot gevolg dat u uw recht op een uitkering verliest. Dit kunnen maar weinig mensen zich veroorloven. Om uw uitkering veilig te stellen is het verstandig een ambtenarenspecialist in te schakelen. Deze kan er in sommige gevallen voor zorgen dat uw baan behouden blijft of dat er een andere vorm van ontslag wordt gekozen. De specialist zorgt ervoor dat u hier zo goed mogelijk uit komt. Neem voor advies gerust contact met ons op.

Direct hulp nodig?
 

088-6002808

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vindt u veel informatie en kunt u berekeningen uitvoeren.

Heeft u meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij uw vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we u in contact brengen met een specialist uit ons netwerk. Dat is iemand met veel kennis van en ervaring met het ambtenarenrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Ontslag als Ambtenaar op Twitter