De zwaarste straf die je als ambtenaar kan krijgen is strafontslag (ook wel disciplinair ontslag genoemd). Bij strafontslag ben je direct je baan kwijt, maar verlies je ook meteen jouw recht op een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering. Je bent dus in één klap alles kwijt. Wat dat betreft kun je strafontslag vergelijken met ontslag op staande voet. Strafontslag mag alleen gegeven worden als er sprake is van ernstig plichtsverzuim. Heb jij te maken met strafontslag? Zorg dat je op de juiste manier reageert!

Plichtsverzuim

Om strafontslag te kunnen geven moet de werkgever goede redenen hebben. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim. Plichtsverzuim is het niet opvolgen van voorschriften of verkeerd handelen. Voorbeelden van ernstig plichtsverzuim zijn diefstal op de werkvloer, het plegen van fraude of het gebruik van geweld. Zelfs als er in de privésfeer iets vervelends gebeurt kan dit gevolgen hebben voor jouw werk als ambtenaar. Hierbij kun je denken aan een politieagent die wordt beschuldigd van huiselijk geweld of een medewerker van de Belastingdienst die belastingfraude pleegt.

Is strafontslag wel een eerlijke straf?

Strafontslag heeft veel impact op je leven. De vraag is dan ook altijd of het niet een te zware straf is voor wat er is gebeurd. Hierbij is het belangrijk te kijken naar:

  • Het belang dat is geschonden.
  • De manier waarop de leidinggevende heeft gehandeld.
  • De persoonlijke omstandigheden van de overtreder.
Let op:
Bij strafontslag is het belangrijk dat je op de juiste manier reageert! Probeer te redden wat er te redden valt en laat je daarin bijstaan door een specialist. Vaak kan deze ervoor zorgen dat je in ieder geval je recht op een uitkering kunt behouden Vul je gegevens in en wij bellen je vandaag gratis en vrijblijvend terug voor een eerste advies.

Bezwaar

Als je te horen krijgt dat je vanwege plichtsverzuim wordt ontslagen, is het belangrijk om op de juiste manier te reageren. Het eerste wat je moet doen, is het indienen van jouw zienswijze. Laat weten wat er volgens jou is gebeurd en waarom je niet ontslagen zou moeten worden. Dien dit op tijd in, zodat jouw kant van het verhaal meegenomen wordt in het uiteindelijke besluit.

Als het definitieve besluit toch strafontslag inhoudt, dan heb je hierna zes weken de tijd om hier bezwaar tegen in te dienen. Doe dit niet te laat, want dan wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen en is het strafontslag definitief. Voordat er een besluit wordt genomen naar aanleiding van jouw bezwaar, krijg je ook de gelegenheid om te worden gehoord. Meestal wordt hier een speciale commissie voor samengesteld. Deze commissie hoort beide partijen en schrijft vervolgens een advies aan het bestuursorgaan.

Voorlopige voorziening

Al met al heeft de werkgever ondertussen de loonbetaling waarschijnlijk al stopgezet. Je zit dus zonder inkomen. Het is dan slim om een advocaat in te schakelen om ervoor te zorgen dat er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechter. Dit zorgt ervoor dat de werkgever het loon gewoon moet doorbetalen tot er een definitief besluit is over het ontslag. Zo kom je tijdens de hele procedure in ieder geval niet in de financiële problemen.

Beroep en hoger beroep

Ben jij het niet eens met het uiteindelijke besluit van de werkgever en heeft jouw bezwaar hier niets aan kunnen veranderen, dan kun je nog naar de rechter stappen. Wil je in beroep, dan moet jouw beroepschrift binnen zes weken binnen zijn bij de rechtbank. De bestuursrechter zal dan naar de zaak gaan kijken. Ook de werkgever krijgt de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Vervolgens worden beide partijen uitgenodigd bij de rechtbank voor verhoor. De rechter zal beoordelen of het opgelegde strafontslag terecht is. Het beroep wordt gegrond of ongegrond verklaard. Ook kan de rechter besluiten dat het ontslagbesluit wordt vernietigd, maar dat de ambtenaar toch ontslagen blijft. Dit kan gebeuren als er tussen jou en de werkgever geen vertrouwen meer bestaat. In zo’n situatie wordt vaak wel een ontslagvergoeding toegekend. Wordt het beroep ongegrond verklaard, dan kun je nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Let op:
Reageer altijd op tijd! Doe je dit niet, dan is het ontslag definitief en kun je hier niets meer aan doen.

Deskundige hulp

Strafontslag is de zwaarste straf die een ambtenaar kan krijgen. Het heeft veel gevolgen en wordt vaak onterecht opgelegd. Meestal heeft strafontslag tot gevolg dat je naast je inkomen ook nog eens je recht op een uitkering verliest. Dit kunnen maar weinig mensen zich veroorloven. Om jouw uitkering veilig te stellen is het verstandig een ambtenarenspecialist in te schakelen. Deze kan er in sommige gevallen voor zorgen dat uw baan behouden blijft of dat er een andere vorm van ontslag wordt gekozen. De specialist zorgt ervoor dat jij hier zo goed mogelijk uit komt. Neem voor advies gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.