Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht geworden. Dit nieuwe ambtenarenrecht is van toepassing voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever. Er zijn een paar uitzonderingen, maar die zullen we iets verderop nog even voor je op een rijtje zetten.

Overheidswerkgever?

Maar wanneer kun je nou zeggen dat je werkt voor een overheidswerkgever? Wie er gezien wordt als overheidswerkgever is vastgesteld in de Ambtenarenwet van 2017. Werk je voor één van deze werkgevers, dan kun je er van uit gaan dat jij inderdaad ambtenaar bent:

 • de Staat;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • waterschappen;
 • openbare lichamen voor beroep en bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie of de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
 • andere openbare lichamen met een verordenende bevoegdheid;
 • Europese groeperingen voor territoriale samenwerking;
 • overige krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen. Dit zijn in ieder geval de zelfstandige bestuursorganen waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend;
 • andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen, waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag. Bijvoorbeeld de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Het grootste deel van de ambtenaren in deze groepen valt onder de Wnra. Zij vallen voortaan onder het gewone arbeidsrecht.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen. Dit zijn groepen voor wie de oude regels blijven gelden. Het gaat om de volgende groepen:

 • politieke ambtsdragers: ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
 • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
 • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
 • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
 • defensieambtenaren, hieronder vallen zowel militair als burgerpersoneel;
 • politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel;
 • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Twijfel je of de Wnra voor jou van toepassing is of heb je andere vragen? Onze juridische medewerkers helpen je graag op weg en beantwoorden je vragen.