Ben je lange tijd ziek, dan kan dit er uiteindelijk voor zorgen dat je ontslagen wordt. Gelukkig kan dit niet zomaar. Je hebt namelijk twee jaar de tijd om te herstellen. Pas als je twee jaar of langer ziek of arbeidsongeschikt bent mag de werkgever tot ontslag over gaan en ook dan moet er zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er is binnen zes maanden geen herstel te verwachten.
  • Er zijn geen duurzame re-integratie mogelijkheden op korte termijn.

Re-integratie

Vanaf het moment dat je ziek bent, moeten zowel jij als de werkgever actief meewerken aan de re-integratie. In eerste instantie is het doel van deze re-integratie dat jij uiteindelijk gewoon je werk weer kan gaan doen. Een bedrijfsarts of Arbo-arts zal samen met jou bekijken op welke manier je het werk weer langzaam kunt gaan opbouwen. Is het niet mogelijk om je eigen werkzaamheden weer op te pakken, dan moet worden bekeken of er andere passende werkzaamheden zijn binnen de organisatie. Is dit ook geen optie, dan kan je als ambtenaar verplicht worden tot re-integratie bij een andere werkgever.

Sanctie

Een werkgever heeft de verplichting om jou de kans te geven te re-integreren. Als jouw werkgever zich onvoldoende inspant om je weer aan het werk te krijgen, kan hij een sanctie krijgen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zij kunnen de werkgever verplichten tot het langer doorbetalen van het loon.

Elly werkte vijf jaar bij de politie toen het mis ging. Tijdens een dienst komt zij terecht in een flinke voetbalrel en krijgt te maken met buitensporig geweld. Ze krijgt een trap in haar rug, waardoor ze in het ziekenhuis terecht komt. Na een aantal weken mag zij gelukkig weer naar huis. Langzaam maar zeker gaat het iets beter, maar ze blijft last houden van haar rug. Dit blijft een gevoelige plek. Daarnaast krijgt zij psychische klachten door wat er is gebeurd.

De werkgever heeft veel begrip voor de situatie. De leidinggevende leeft mee met Elly en vindt het vreselijk wat er is gebeurd. Het contact verloopt goed. Samen besluiten ze dat het niet verstandig is als Elly als politieagente weer de straat op gaat. Er wordt gekeken of een functie op kantoor een optie kan zijn, maar helaas werkt haar rug daarbij niet mee. De klachten die zij heeft zijn te ernstig om zittend werk te kunnen doen.

Uiteindelijk zijn de twee jaar ziekte voorbij en krijgt Elly een ontslagbesluit. In dit geval heeft de werkgever zijn best gedaan om samen met Elly naar een oplossing te zoeken. Helaas is dat niet gelukt en kan zij voortaan gebruik maken van een WIA-uitkering.

Medewerking werknemer

Ook jij als werknemer bent verplicht om goed mee te werken aan de re-integratie. Als jij zonder goede reden aangeboden werkzaamheden weigert, dan kan de werkgever stoppen met de loonbetaling. De loonbetaling kan ook worden stopgezet als jij weigert mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak. Werk je op geen enkele manier mee, dan kan de werkgever ook overgaan tot ontslag.

Termijn

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid mag pas na 24 maanden doorgevoerd worden. Het UWV kan op verzoek van de werkgever, al wel na 18 maanden beginnen met een ontslagprocedure. Het UWV bekijkt dan de medische geschiedenis en of de werknemer zijn werk binnen 6 maanden weer kan hervatten.

Ontslagbesluit

Zijn de twee jaar voorbij, kun je niet meer werken en is herstel ook niet te verwachten, dan mag de werkgever tot ontslag overgaan. Je krijgt dan een ontslagbesluit. Natuurlijk kun je hiertegen in bezwaar. Wordt dit bezwaar afgewezen, dan is het ook nog mogelijk om in beroep of hoger beroep te gaan.

Hulp nodig?

Helaas gaat niet iedere werkgever even zorgvuldig om met een zieke werknemer. Heb jij het idee dat het re-integratietraject niet goed is verlopen of wil je in verweer tegen je ontslag? Neem dan voor advies gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij zullen samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn en brengen je in contact met een specialist bij jou in de buurt die je hierbij kan helpen. Je kunt ons bereiken op 088-6002808 (gebruikelijke belkosten). Wil je liever door ons worden teruggebeld, dan kun je een berichtje achterlaten op ons contactformulier.