Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

Een ambtenaar kan worden ontslagen door arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken. Om daadwerkelijk een werknemer te kunnen ontslaan, moet er aan voorwaarden zijn voldaan.

Passende werkzaamheden

Zowel de werkgever als de werknemer moet actief meewerken aan re-integratie. De re-integratie moet in eerste instantie gericht zijn op de eigen werkzaamheden. Als blijkt dat dit onmogelijk is, moet door beide partijen nagegaan worden of er andere passende werkzaamheden aanwezig zijn binnen de organisatie. Wanneer ook dit niet lukt, kan de ambtenaar verplicht worden tot re-integratie bij een andere werkgever.

Medewerking werkgever

Een werkgever moet medewerking verlenen om een werknemer te laten integreren. Als uw werkgever zich onvoldoende inspant, kan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de werkgever verplichten tot het langer doorbetalen van uw loon. Daarnaast moet de overheidsinstelling alsnog de nodige medewerking verlenen. De kans dat een rechter een ontslagbesluit vernietigt, is na onvoldoende inspanningen alleen maar groter.

Eigen medewerking

Wanneer een werknemer zonder goede reden aangeboden werkzaamheden weigert, dan kan de werkgever stoppen met de loonbetaling. Bij het weigeren van medewerking aan het opstellen van een plan van aanpak, kan een zelfde sanctie gelden. In het uiterste geval kan weigering van de werknemer leiden tot ontslag.

Termijn

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid mag pas na 24 maanden doorgevoerd worden. Het UWV kan op verzoek van de werkgever, al wel na 18 maanden beginnen met een ontslagprocedure. Het UWV bekijkt dan de medische geschiedenis en of de werknemer zijn werk binnen 6 maanden weer kan hervatten.

Direct hulp nodig?
 

088-6002808

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vindt u veel informatie en kunt u berekeningen uitvoeren.

Heeft u meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij uw vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we u in contact brengen met een specialist uit ons netwerk. Dat is iemand met veel kennis van en ervaring met het ambtenarenrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Ontslag als Ambtenaar op Twitter