Afkoop en ontslagvergoeding

Als ambtenaar heeft u ook de mogelijkheid uw uitkering af te kopen. Het kan dan gaan om afkoop van de WW en de bovenwettelijke uitkering of om afkoop van alleen de bovenwettelijke uitkering. Bij afkoop verliest u de aanspraken op de (reguliere en/of bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering, maar daarvoor in de plaats krijgt u een bedrag ineens, als afkoopsom uitgekeerd.

De uitvoering en de uitbetaling van de WW-uitkering gebeurt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV declareert de uitgekeerde bedragen vervolgens bij de overheidsinstantie. Overheidswerkgevers zijn namelijk ‘eigenrisicodragers’, zij dragen de kosten van de uitkeringen.

Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding of gouden handdruk komt bij de overheid minder vaak voor dan in het bedrijfsleven. Allereerst is de uitkering, die een ambtenaar ontvangt vaak hoger dan die van een reguliere werknemer. De termijn waarbinnen deze bedragen worden uitgekeerd is ook vaak langer. Maar stel dat uw ontslag vooral te wijten is aan uw werkgever en goede gronden ontbreken, dan is er de CRvB-formule. Met deze formule kunt u berekenen welke ontslagvergoeding u als ambtenaar kunt verwachten.

Voorbeeld berekening

De vergoeding wordt als volgt berekend:
Bruto maandsalaris (inclusief vakantie geld op moment van ontslag) x (Aantal dienstjaren:2) x Factor aandeel werkgever.

Het betreft hier het aandeel van de werkgever in het ontstaan van de onwerkbare situatie. Voor de berekening van de factor van het aandeel van de werkgever wordt het volgende aangehouden.
Factor 1: Indien werkgever 80%-100% verantwoordelijk is.
Factor 0,75: Indien werkgever 65-80% verantwoordelijk is.
Factor 0,5: Indien werkgever 51-65% verantwoordelijk is.

Ook zal het een ontslagspecialist veelal lukken om een financiële vergoeding uit te onderhandelen.

Bereken met behulp van de CRvB-formule welke ontslagvergoeding u als ambtenaar kunt verwachten
TIP:
Vanaf 1 juli 2015 wordt binnen het ontslagrecht gesproken over de zogenaamde transitievergoeding. Deze vergoeding geldt niet voor ambtenaren. Voor ambtenaren wordt nog steeds gebruik gemaakt van de CRvB-formule. Het is de verwachting dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren in de loop der tijd gelijk getrokken wordt.
LET OP:

Andere gronden

Wanneer er sprake is van ontslag wegens andere gronden, wordt er regelmatig onderhandeld over een ontslagvergoeding of gouden handdruk. Deze vergoeding ligt bij ambtenaren vaak lager dan bij andere werknemers. Dit komt omdat veel ambtenaren een bovenwettelijke uitkering krijgen. Schakel een deskundige in om u te helpen met de onderhandelingen.

Deskundig advies

Juist omdat het ambtenarenrecht zeer gecompliceerd is en er sprake kan zijn van sectorale en locale regelingen is het verstandig deskundig advies in te winnen.

Direct hulp nodig?
 

088-6002808

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vindt u veel informatie en kunt u berekeningen uitvoeren.

Heeft u meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij uw vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we u in contact brengen met een specialist uit ons netwerk. Dat is iemand met veel kennis van en ervaring met het ambtenarenrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Ontslag als Ambtenaar op Twitter