Als ambtenaar heb je de mogelijkheid om de WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkering af te kopen. Je kunt ervoor kiezen beide uitkeringen volledig af te kopen, maar het is ook mogelijk om alleen de bovenwettelijke uitkering af te komen en de WW-uitkering in tact te laten. Kies je ervoor om de uitkering af te kopen, dan krijg je de betaling van de uitkering in één keer. Meestal bedraagt de afkoop van de uitkering 30 procent van de totale waarde. Dit bedrag kun je zien als ontslagvergoeding. Bij afkoop verlies je de mogelijkheid om aanspraak te maken op een uitkering. De afkoopsom komt hiervoor in de plaats.

De uitvoering en de uitbetaling van de WW-uitkering gebeurt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV declareert de uitgekeerde bedragen vervolgens bij de overheidsinstantie. Overheidswerkgevers zijn  ‘eigenrisicodragers’ en dragen de kosten van de uitkeringen zelf.

Ontslagvergoeding

In het bedrijfsleven krijgen veel mensen een transitievergoeding als zij ontslagen worden. Deze transitievergoeding is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding of gouden handdruk. Vanaf 1 januari zullen ook veel ambtenaren in aanmerking komen voor zo’n transitievergoeding in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Val je niet onder deze nieuwe Ambtenarenwet, ook dan is er op het gebied van de ontslagvergoeding vaak nog wel iets mogelijk, helemaal als het ontslag wordt gegeven op basis van ‘overige redenen’. Probeer hier altijd over te onderhandelen!

Om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen wordt vaak gebruik gemaakt van de CRvB-formule.

Let op:
Bereken met behulp van de CRvB-formule welke ontslagvergoeding je als ambtenaar kunt verwachten

Voorbeeld berekening

Bij het berekenen van de ontslagvergoeding is het vooral belangrijk om te bekijken in hoeverre de werkgever iets te verwijten valt.

De vergoeding wordt als volgt berekend:
Bruto maandsalaris (inclusief vakantie geld op moment van ontslag) x (Aantal dienstjaren:2) x Factor aandeel werkgever.

Het betreft hier het aandeel van de werkgever in het ontstaan van de onwerkbare situatie. Voor de berekening van de factor van het aandeel van de werkgever wordt het volgende aangehouden.
Factor 1: Indien werkgever 80%-100% verantwoordelijk is.
Factor 0,75: Indien werkgever 65-80% verantwoordelijk is.
Factor 0,5: Indien werkgever 51-65% verantwoordelijk is.

In veel gevallen zal het een ontslagspecialist wel lukken om een vergoeding uit te onderhandelen.

Let op:
Vanaf 1 juli 2015 wordt binnen het ontslagrecht gesproken over de zogenaamde transitievergoeding. Deze vergoeding geldt niet voor ambtenaren. Voor ambtenaren wordt nog steeds gebruik gemaakt van de CRvB-formule. Het is de verwachting dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren in de loop der tijd gelijk getrokken wordt.

Deskundig advies

Ben je ambtenaar en krijg je te maken met ontslag? Zorg er dan altijd voor dat je alle mogelijkheden goed bekijkt. Zo weet je zeker dat je hier zo goed mogelijk uit komt. Onze juridische medewerkers helpen je hier graag bij. Zij luisteren naar je verhaal en kunnen goed inschatten wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast kunnen zij je in contact brengen met een ambtenarenspecialist bij jou in de buurt, die kan helpen met de onderhandelingen.