“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagprocedure voor een ambtenaar

  • Hoe zit een ontslagprocedure voor een ambtenaar in elkaar?
  • Maak altijd bezwaar! Daarnaast kun je in beroep of hoger beroep.
  • Schakel altijd de juiste hulp in, dan weet je zeker dat je hier goed uitkomt. Neem gerust contact met ons op!
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Lees voor

Voor een ambtenaar ziet de ontslagprocedure er totaal anders uit dan voor een “gewone” werknemer. Ben je ambtenaar en wil de werkgever jou ontslaan, dan komt deze met een ontslagbesluit. Maar hierbij moet de werkgever zich wel aan bepaalde regels houden.

Voornemen tot ontslag

Het begint met het feit dat de werkgever verplicht is om jou van te voren op de hoogte te stellen van het voornemen om tot ontslag over te gaan. Doet de werkgever dit mondeling? Vraag dan om een schriftelijke bevestiging hiervan. De werkgever moet jou vervolgens ook de kans geven om jouw mening over dit ontslagvoornemen te geven. Dit heet jouw zienswijze. Het is de bedoeling dat je hierbij schriftelijk jouw standpunt kenbaar maakt aan de werkgever. De werkgever zal jouw zienswijze bekijken en aan de hand hiervan besluiten om het ontslag door te zetten of niet. Vervolgens volgt meestal het ontslagbesluit.

Laat de werkgever je weten dat zij het dienstverband willen beëindigen? Ga hier dan nooit zomaar mee akkoord. Teken niets! Ook komt het nogal eens voor dat de werkgever over gaat tot schorsing of non-actiefstelling. Maak hier altijd (binnen zes weken) schriftelijk bezwaar tegen en laat weten dat jij je beschikbaar stelt voor werk.

Let op:
Vanaf 1 januari 2020 gelden deze ontslagprocedures niet meer voor alle ambtenaren. Vanaf dat moment gaat namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gelden. Dit betekent dat de meeste ambtenaren dan niet meer onder het bestuursrecht vallen, maar onder het gewone arbeidsrecht. Hierdoor worden de ontslagprocedures behoorlijk anders. Wil je weten of jij ook onder deze nieuwe wet valt? Je leest er alles over op onze pagina over deze nieuwe Ambtenarenwet 

Zienswijze

Het indienen van jouw zienswijze is een belangrijk onderdeel van de hele ontslagprocedure. In jouw zienswijze kun je argumenten geven waarom jij vindt dat het ontslag niet terecht is. De werkgever moet in zijn besluit rekening houden met deze zienswijze en moet het ontslag ook goed kunnen onderbouwen. Heb jij in jouw verhaal al zijn/haar argumenten onderuit gehaald, dan kan het zijn dat de werkgever inziet dat het ontslag niet terecht is. Het is slim om in dit stadium al juridische hulp in te schakelen. Een advocaat of jurist kan je helpen om jouw zienswijze zo goed mogelijk op papier te zetten. Op deze manier kun je invloed uitoefenen op het verdere verloop van je ontslag.

Ontslagbesluit en bezwaarschrift

Na het indienen van jouw zienswijze volgt het ontslagbesluit. Is het ontslagbesluit genomen, dan heb je vervolgens zes weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken bij de werkgever. Maak hier altijd gebruik van! Hou de bezwaartermijn in de gaten. Ben je te laat, dan kun je niets meer doen tegen het ontslag. Het ontslag is dan definitief en kan ook niet meer worden aangevochten bij de rechter. Het bezwaarschrift kun je opstellen in de vorm van een brief en verstuur het liefst per aangetekende post. Zo kun je bewijzen dat je op tijd bezwaar hebt ingediend. Vind je het lastig om een bezwaarschrift op te stellen of heb je om een andere reden meer tijd nodig? Dan is het ook mogelijk om een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. Zo voorkom je dat het ontslagbesluit niet meer kan worden aangevochten.

Let op:
Krijg je te maken met ontslag, dan is het belangrijk om hier zo goed mogelijk uit te komen. Het indienen van het bezwaar is een belangrijke stap. Het is niet verplicht om hier een advocaat of jurist bij in te schakelen, maar slim is het wel. Een advocaat of jurist kan je helpen bij het opstellen van een goed bezwaarschrift en zal jouw belangen behartigen.

Hoorzitting

Heb je jouw bezwaarschrift verstuurd, dan zul je een schriftelijke ontvangstbevestiging krijgen. Vervolgens krijg je een uitnodiging om het bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Voor de hoorzitting zal plaatsvinden ontvang je het volledige (ontslag)dossier. Zo weet je precies welke argumenten de werkgever gebruikt om je te ontslaan en kun je je goed voorbereiden. Zelf krijg je ook de gelegenheid om eventuele stukken in te dienen. Tijdens de hoorzitting krijgen zowel jij als de werkgever de gelegenheid om jullie argumenten mondeling toe te lichten. Meestal heeft de bezwarencommissie ook de nodige vragen die beantwoord moeten worden. Je kunt tijdens de hoorzitting zelf het woord doen, maar je mag dit ook uit handen geven en hiervoor een advocaat of jurist inschakelen.

Oordeel

Het oordeel van de bezwarencommissie ontvang je een paar weken later. Dit kan op twee manieren (afhankelijk van de werkgever waar je werkt).

  • Als advies aan de werkgever. De bezwarencommissie geeft de werkgever het advies om jou wel of niet in het gelijk te stellen. De werkgever is degene die uiteindelijk de beslissing neemt en mag ook afwijken van dit advies.
  • Als beslissing. In dat geval beslist de bezwarencommissie of je gelijk krijgt of niet. Deze beslissing is bindend.

Beroep

Ben je het niet eens met de uiteindelijke beslissing, dan kun je binnen zes weken in beroep. Dit beroep vindt plaats bij de bestuursrechter. Om dit in gang te zetten kun je een beroepschrift indienen. In dit beroepschrift kun je aangeven waarom jij het niet eens bent met het besluit van de werkgever en kun je hier ook argumenten voor geven. Daarnaast kun je ook documenten toevoegen die jouw kant van het verhaal bevestigen. Je kunt de rechter vragen om het ontslag nietig te verklaren, maar je kunt ook vragen om een schadevergoeding. Je mag dit beroepschrift zelf opstellen, maar meestal is het verstandig om hiervoor een advocaat of jurist in te schakelen.

De werkgever zal jouw beroepschrift ook toegestuurd krijgen en krijgt vervolgens ook de kans om hier schriftelijk op te reageren. Na deze schriftelijke fase volgt de mondelinge fase. In deze mondelinge fase krijgen jullie allebei de kans om jullie argumenten mondeling toe te lichten. Meestal heeft de rechter ook nog een aantal vragen die beantwoord moeten worden.

Na de mondelinge fase is de zitting afgelopen. De uitspraak krijg je een paar weken later (uiterlijk binnen zes weken) schriftelijk thuisgestuurd. Wordt jouw beroep gegrond verklaard? Dan heb je gelijk gekregen. Meestal draagt de rechtbank de werkgever dan op om een nieuwe beslissing te nemen. De rechtbank kan ook zelf een definitieve beslissing nemen.

Krijg je geen gelijk, dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Let op:
Heb je te maken met ontslag, dan staat er behoorlijk wat op het spel. Binnen het ambtenarenrecht mag je in principe alles zelf doen. Je mag zelf bezwaar maken, zelf je beroepschrift of hoger beroepschrift schrijven en je mag deze ook zelf mondeling verdedigen in de rechtbank. Of dat ook verstandig is, is een ander verhaal. In de praktijk blijkt toch iedere keer weer dat je meer kans van slagen hebt als je een advocaat of jurist inschakelt om je te helpen. Ben jij op zoek naar goede hulp? Wij brengen je graag in contact met de juiste specialist bij jou in de buurt en geven je advies waar dat nodig is.

Hoger beroep

Heeft de rechter zich over de zaak gebogen, maar ben je niet blij met de uitkomst? Dan kun je nog in hoger beroep. Dit is ook meteen de laatste mogelijkheid om het ontslag aan te vechten. Het hoger beroep moet binnen zes weken worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van bestuursrecht. Ook hier moet je weer binnen zes weken een hoger beroepschrift indienen. Ben je een dag te laat, dan heb je pech en kun je niets meer tegen het ontslag doen. Geef in je hoger beroepschrift aan met welke uitspraak van de rechtbank je het niet eens bent en waarom niet. Ook hier is het belangrijk om belangrijke documenten toe te voegen die jouw argumenten onderbouwen. Net als het beroep bestaat ook het hoger beroep uit een mondelinge en een schriftelijke fase, waarna de Centrale Raad van Beroep een definitieve uitspraak doet. Deze uitspraak is bindend en het is niet meer mogelijk om hier tegenin te gaan.

Meer informatie