“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het dienstjarenbeginsel is een principe waarbij degene die als laatste is binnengekomen als eerste weer weg moet. Ook wordt dit wel het lifo-beginsel genoemd, last in first out. Anders gezegd, degene met de minste dienstjaren moet als eerste het bedrijf verlaten. Met ingang van maart 2006 is dit principe vervangen door het afspiegelingsbeginsel.