“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het afspiegelingsbeginsel is vergelijkbaar met het dienstjarenbeginsel, maar dan met een onderverdeling in leeftijdsgroepen. Om de leeftijdsopbouw binnen een bedrijf in stand te houden worden de ontslagen over deze groepen verdeeld. Het personeel wordt ingedeeld in groepen per leeftijd van 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en van 55 en ouder. Na verdeling moet binnen die groepen vervolgens het dienstjarenbeginsel worden toegepast.