Natuurlijk hoop je nooit te maken te krijgen met ontslag. Toch is dit soms helaas onvermijdelijk. De manier waarop dit ontslag zal plaatsvinden, is sinds 1 januari 2020 drastisch veranderd. Vanaf dat moment is er in de meeste gevallen geen sprake meer van een ontslagbesluit. Ook speelt de bestuursrechter hier geen rol meer in. In plaats daarvan heeft de werkgever meerdere mogelijkheden om tot ontslag over te gaan. Wij zetten ze even voor je op een rijtje.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De ontslagroute die het meest wordt gebruikt is ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga jij samen met de werkgever om tafel om afspraken te maken over het ontslag. Het initiatief ligt bij de werkgever. Deze komt meestal met een eerste voorstel, dit heet een vaststellingsovereenkomst, en de vraag om hier over na te denken en te tekenen. Teken sowieso nooit direct. Er valt vaak behoorlijk te onderhandelen over bijvoorbeeld de transitievergoeding die je mee kunt krijgen of je opzegtermijn. Het is verstandig om advies in te winnen bij een juridisch specialist, zodat je hier zo goed mogelijk uit kan komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat al jullie afspraken op de juiste manier op papier worden gezet. Gaat hierin iets mis, dan kan dit er in het ergste geval voor zorgen dat je je recht op een uitkering kwijt raakt. Wij raden dan ook altijd aan om de vaststellingsovereenkomst van de werkgever te laten checken!

Ontslag via het UWV

Ben je twee jaar ziek of moet er ontslag plaatsvinden om financiële redenen? In dat geval loopt het ontslag via het UWV. De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV met hierbij de nodige bewijsstukken. Ben jij het niet eens met het ontslag? Is het afspiegelingsbeginsel niet goed toegepast of heeft de werkgever te weinig gedaan aan de re-integratie? Je kunt dan bezwaar maken tegen het ontslag. Het UWV zal de situatie bekijken en besluit uiteindelijk of het ontslag is toegestaan of niet.

Ontslag via de kantonrechter

Is er sprake van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen. Dit kan echter niet zomaar. Er moet een flink dossier zijn, waarmee de werkgever kan aantonen dat ontslag echt onvermijdelijk is. Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om het probleem op te lossen. De gang naar de rechter kost veel geld, tijd en is behoorlijk onzeker. Daarom proberen werkgevers dit eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden.

Ontslag op staande voet

Strafontslag maakt plaats voor ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden als daar een dringende reden voor is. Het is altijd belangrijk om bezwaar te maken tegen ontslag op staande voet. Je bent namelijk niet alleen je baan kwijt, maar ook je recht op een uitkering en een bovenwettelijke uitkering. Er staat dus nogal wat op het spel. Je hebt in totaal twee maanden te tijd om naar de kantonrechter te stappen om het ontslag ongedaan te maken. Laat je hierin altijd bijstaan door een goede arbeidsrechtadvocaat!

Oude ambtenarenrecht

Een kleine groep ambtenaren valt nog onder het oude ambtenarenrecht. Voor hen gelden andere regels. Val je onder het oude ambtenarenrecht en is de Wnra niet op jou van toepassing, dan is er wel sprake van een ontslagbesluit waartegen je in bezwaar kan.

Hulp nodig?

Heb je te maken met ontslag en heb je hier vragen over of hulp bij nodig, dan mag je ons altijd even bellen. Onze medewerkers zijn helemaal thuis in zowel het reguliere ontslagrecht als in het ambtenarenrecht en kunnen je ongetwijfeld verder helpen!