Valt jouw ontslag niet binnen de specifieke ontslagredenen, dan kan een werkgever je ontslaan wegens andere gronden. Dit is dus een soort vangnet voor de werkgever om toch tot ontslag over te kunnen gaan. Ontslag wegens andere gronden wordt vooral gebruikt bij verstoorde arbeidsrelaties en conflicten. Deze regeling wordt ook vaak gebruikt als niet helemaal duidelijk is aan wie het ontslag te wijten is.

Tip:
Bij ontslag wegens andere gronden valt vaak goed te onderhandelen over een ontslagvergoeding. Maak hier dus altijd gebruik van en schakel eventueel de hulp in van een jurist of advocaat om te krijgen waar je recht op hebt.

Gegronde reden

Toch kan een werkgever je niet zomaar ontslaan wegens andere gronden. Er moet een goede reden zijn voor het ontslag. Dit heet een gegronde reden. Zo kan het zijn dat een arbeidsconflict zoveel invloed heeft op het functioneren van de organisatie, dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. In dat geval kan ontslag een goede oplossing zijn. Ontslag is wel een drastische maatregel. Dit moet wel opwegen tegen de aard van het conflict.

Financiële regeling

Als er ontslag wegens andere gronden wordt gegeven, dan zal er ook een financiële regeling met de werknemer moeten worden getroffen. Zo moet ervoor gezorgd worden dat de ambtenaar een WW-uitkering en eventueel een bovenwettelijke uitkering kan krijgen. Maar daarnaast komt het vaak voor dat er naast deze bedragen ook nog een ontslagvergoeding wordt uitgekeerd. De omvang van de schadevergoeding die je mee kunt krijgen, is mede afhankelijk van de schuldvraag. Wie heeft het meest bijgedragen aan de onhoudbare werksituatie? Heeft de werkgever de nodige steken laten vallen, dan is er een redelijke kans op een hogere vergoeding.

Wil jij weten of jij wellicht een vergoeding mee zou kunnen krijgen? Onze juridische medewerkers geven je gratis juridisch advies waar je mee verder kan. Je kan ons bereiken op 088-6002808 (gebruikelijke belkosten). Word je liever even teruggebeld, dan kan je je gegevens achterlaten op ons contactformulier. Wij bellen je dan zo snel mogelijk even terug om de situatie met je door te spreken en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.