Strafontslag is de zwaarste straf die een ambtenaar kan krijgen. Deze straf kan direct worden opgelegd of voorwaardelijk. Voorwaardelijk strafontslag houdt in dat de straf wel wordt opgelegd, maar nog niet wordt uitgevoerd. Je krijgt dus eigenlijk nog een tweede kans van de werkgever. Dien ook hier altijd bezwaar tegen in. Neem contact met ons op en wij helpen je!

Proeftijd

Krijg jij voorwaardelijk strafontslag, dan wordt hier vaak een proeftijd aan gekoppeld. Deze proeftijd wordt vastgesteld door de werkgever en duurt gemiddeld één of twee jaar. Maak je je tijdens die periode opnieuw schuldig aan plichtsverzuim, dan wordt het voorwaardelijke strafontslag alsnog omgezet in onvoorwaardelijk strafontslag.

Definitief strafontslag

Is er inderdaad voor de tweede keer sprake van plichtsverzuim, dan heb je je tweede kans verspeeld. De werkgever kan dan direct over gaan op onvoorwaardelijk strafontslag. Je bent dan meteen je inkomen kwijt, maar ook je recht op een uitkering.  Bij voorwaardelijk strafontslag lijkt het op het eerste gezicht alsof het gevaar is geweken, maar de drempel om alsnog tot strafontslag over te gaan is erg laag. Meestal loopt het op den duur alsnog uit op strafontslag.

Let op:
Dien ook bij voorwaardelijk strafontslag bezwaar in. De drempel om tot strafontslag over te gaan is laag. Laat je daarom bijstaan door een specialist! Vul jouw gegevens in en wij bellen je vandaag gratis en vrijblijvend terug!

Bezwaar

Ook bij voorwaardelijk strafontslag is het belangrijk om bezwaar in te dienen. Ook dit is een zware straf en het is je recht om te laten weten hoe jij hier tegenover staat. Er staat nogal wat op het spel! Laat je ook bij voorwaardelijk strafontslag bijstaan door een specialist.