Naast de WW-uitkering kun je als ambtenaar ook recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. Deze bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling. Deze wachtgeldregeling was in hoogte en duur een gunstiger regeling voor ambtenaren. De bovenwettelijke uitkering bestaat meestal uit een aanvullende en een aansluitende uitkering. Maak gebruik van onze gratis rekenmodule om jouw WW-uitkering te berekenen. Wil je weten hoe hoog de bovenwettelijke uitkering gaat worden, dan kun je hiervoor contact opnemen met de uitkeringsverstrekker.

Aanvullende uitkering

De aanvullende uitkering geeft recht op een aanvulling in de periode dat je een WW-uitkering ontvangt. Heb je geen recht op een WW-uitkering, dan kun je ook geen aanspraak maken op een aanvullende uitkering. De hoogte van de aanvullende uitkering verschilt per overheidssector en is ook afhankelijk van leeftijd en diensttijd. In principe bedraagt de uitkering 70% van het dagloon. De duur van de uitkering kan ook per sector verschillen, maar de uitkering loopt in ieder geval net zo lang als de WW-uitkering.

Aansluitende uitkering

Is de periode dat je gebruik kon maken van een WW-uitkering en een aanvullende uitkering voorbij? Dan is er nog de mogelijkheid op een aansluitende uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je recht hebben gehad op een WW-uitkering en daarnaast moet er sprake zijn van een bepaalde ontslagreden. Deze ontslagredenen verschillen per overheidssector, maar de meest gangbare zijn: reorganisatie, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid en wegens “andere gronden“. De duur van de aansluitende uitkering is afhankelijk van de leeftijd en de diensttijd van de ex-ambtenaar. De hoogte komt in de meeste gevallen neer op 70% van het dagloon.

Uitvoering

Sinds april 2007 gaat het UWV niet meer over de uitvoering van de bovenwettelijke uitkering. De uitvoering is door de opdrachtgevers bij andere instanties ondergebracht of per 1 april 2007 beëindigd. Onderwijs, Rijk, Defensie, Waterschappen en Provincies zijn overgestapt naar Loyalis Maatwerk Administraties. De onderzoeksinstellingen en universiteiten hebben gekozen voor Raet als uitvoerder van de bovenwettelijke uitkering. Andere uitvoerders zijn Deloitte, KPMG, DA&A en BAN Personeelsdiensten.

Afkoop

Wil je liever een bedrag in één keer ontvangen, dan is het wellicht mogelijk om de bovenwettelijke uitkering af te kopen. Naast de bovenwettelijke uitkering kun je ook de WW-uitkering afkopen. In de meeste gevallen ontvang je dan 30 procent van de opgebouwde rechten in één keer op je rekening. Dit kun je zien als ontslagvergoeding. Wil je hier advies over, dan kun je terecht bij onze juridische medewerkers op 088-6002808 (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier.