“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Reorganisatieontslag

  • Bij reorganisatieontslag moet de werkgever zich goed aan de regels houden.
  • Zo moet er gekeken worden of je herplaatst kan worden.
  • Ga altijd in bezwaar! Hulp nodig? Wij helpen je graag!
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Lees voor

Bij de overheid komen reorganisaties veel voor. Er zijn dan ook heel wat ambtenaren die het slachtoffer worden van zo’n reorganisatie. Je spreekt van een reorganisatie als er een verandering in de organisatie plaatsvindt die gevolgen heeft voor het personeel. Zo kan het zijn dat de organisatie moet bezuinigen of inkrimpen of dat er bijvoorbeeld sprake is van een fusie. In al die gevallen zullen er mensen uit moeten. Maar wie eruit moet is dan de grote vraag. Je kan namelijk ook bij reorganisatieontslag nooit zomaar op straat worden gezet.

Herplaatsingskandidaat

Voordat de werkgever tot ontslag over kan gaan is hij verplicht om eerst te bekijken of er herplaatsing mogelijk is. Je bent dan herplaatsingskandidaat. Blijft jouw functie bestaan, dan moet je herplaatst worden in jouw eigen functie. Lukt dit niet, dan zal de werkgever moeten bekijken of er andere mogelijkheden zijn. De werkgever moet zich dus inspannen om ontslag te voorkomen. Zelf ben je ook verplicht om tijdens deze herplaatsingsperiode (meestal 18 maanden) actief op zoek te gaan naar een andere passende functie.

Let op:
Krijg je te horen dat je herplaatsingskandidaat bent, dan is dit eigenlijk al het moment om juridische hulp in te schakelen. Een specialist kan je helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen.

Opheffing/overtolligheid

Komt jouw oude functie te vervallen en blijven er na de reorganisatie meer kandidaten over dan dat er beschikbare functies zijn, dan spreek je over overtolligheid. In dat geval wordt het dienstjarenbeginsel toegepast. Dit betekent dat de ambtenaar met de meeste dienstjaren eerder voor de functie in aanmerking komt dan collega’s met minder dienstjaren. Helaas werkt het in de praktijk niet altijd zo. Laat je dan ook altijd goed informeren!

Ontslagbesluit

Kun je niet terugkomen in jouw oude functie en is er ook geen passende functie beschikbaar, dan volgt er een ontslagbesluit. Je werkgever moet jou schriftelijk laten weten dat hij voornemens is om tot ontslag over te gaan. Hierna krijg jij de gelegenheid om jouw zienswijze te laten weten. Je mag dan schriftelijk laten weten wat jouw mening is over het ontslag. Maak altijd gebruik van deze mogelijkheid en schakel hier ook eventueel hulp bij in! Hierna volgt er een officieel ontslagbesluit. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Daarnaast is het daarna nog mogelijk om in beroep te gaan. Zorg ervoor dat je op tijd reageert. Doe je dit niet, dan is het ontslag definitief.

Wat moet je doen?

Het meest belangrijke is dat je niet zomaar akkoord gaat met het ontslagbesluit van uw werkgever. Teken niets! Zorg dat je een schriftelijke bevestiging van het besluit krijgt. En dien vervolgens binnen zes weken nadat het besluit genomen is, schriftelijk bezwaar in bij de werkgever. Hoe jij reageert, bepaalt uiteindelijk wat er verder gaat gebeuren. Win dan ook op tijd advies in bij een juridisch adviseur. Deze kan je helpen om zo goed mogelijk uit deze vervelende situatie te komen.

Meer informatie