Ambtenaren vallen onder het ambtenarenrecht. Dit recht heeft veel overeenkomsten met het arbeidsrecht, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Zo kregen ambtenaren in het verleden geen WW-uitkering, maar een wachtgeldregeling. In 2001 is deze wachtgeldregeling afgeschaft. Tegenwoordig vallen ambtenaren gewoon onder de Werkloosheidswet (WW) en kun je ook als ambtenaar een WW-uitkering aanvragen. Daarnaast kun je in veel gevallen aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering.

Let op:
Kom je in aanmerking voor een WW-uitkering? Check altijd of je misschien ook een bovenwettelijke uitkering kunt krijgen!

Voorwaarden WW-uitkering

Voor het ontvangen van een WW-uitkering moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je bent werkloos en beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
  • Het ontslag is niet jouw schuld. Jou valt niets te verwijten.
  • Je hebt een arbeidsverleden van minimaal een half jaar.
  • Je voldoet aan de sollicitatieplicht.

Duur WW-uitkering

Of je een WW-uitkering kunt krijgen en voor hoe lang is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

  • Wekeneis – Je moet in de 36 weken voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst hebben gewerkt om recht te hebben op WW. Eén dag gewerkt is overigens al voldoende om die bewuste week mee te laten tellen. Voldoe je aan deze eis, dan heb je in ieder geval recht op een uitkering van maximaal drie maanden.
  • Jareneis – Heb je in vier van de vijf kalenderjaren voordat je werkloos werd, ten minste 52 dagen per jaar in loondienst gewerkt, dan voldoe je aan de jareneis. Voldoe je aan de weken- en de jareneis, dan heb je echt op een langer durende uitkering.

De maximale duur van de uitkering was in het verleden 38 maanden. Ondertussen is de maximale WW-duur stapsgewijs teruggebracht naar 24 maanden. Meer hierover lees je op de pagina wijzigingen WW-uitkering.

Hoogte WW-uitkering

De eerste twee maanden van de werkloosheid is de uitkering 75% van het laatstverdiende loon. Daarna wordt de uitkering verlaagd naar 70%.

Let op:
Er bestaat een bovengrens aan het salaris waarover het percentage wordt berekend. Deze grens wordt bepaald door het maximumdagloon ( het bedrag waarover maximaal WW-premie is betaald). Op dit moment is dat 223,40 bruto per dag. Dit bedrag is vast gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitkering afkopen

Wil je liever een bedrag ineens op je rekening, dan is het wellicht mogelijk om de WW-uitkering af te kopen. Doe je dit, dan kun je geen aanspraak meer maken op de WW-uitkering en krijg je meestal rond de 30 procent van de totale waarde van de opgebouwde uitkering. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.