“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Een aansluitende uitkering is onderdeel van een bovenwettelijke uitkering en geeft recht op een uitkering na afloop van de aanvullende uitkering. Je hebt alleen recht op een aanvullende uitkering bij ontslag wegens reorganisatie, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid en wegens “andere gronden”. De duur van de uitkering is afhankelijk van leeftijd en dienstjaren. In principe ontvang je 70% van het (ongemaximeerde) dagloon.