Ook als ambtenaar kun je in veel gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Of je een ontslagvergoeding kunt krijgen hangt af van de reden van ontslag en de vraag of het ontslag aan de werkgever te wijten is. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft besloten dat voor ambtenaren de transitievergoeding niet van toepassing is. Aangezien ambtenaren over het algemeen een hogere uitkering krijgen bij ontslag dan andere werknemers. Daarom is er de CRvB-formule. Met behulp van onderstaande berekening (CRvB-formule) krijg je een indicatie van de ontslagvergoeding die je zou kunnen verwachten.

Let op:
Vanaf 1 juli 2015 wordt binnen het ontslagrecht gesproken over de zogenaamde transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 geldt deze vergoeding ook voor de meeste ambtenaren.

Zit jij in een ontslagsituatie? Wij zorgen ervoor dat je hier zo goed mogelijk uit komt. Neem vrijblijvend contact met ons op!  Wij geven je gratis advies waar je mee verder kan.

Help mij