“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Een eigenrisicodrager is een werkgever, die er voor heeft gekozen zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers. De werkgever draagt zelf het financiële risico voor het uitbetalen van uitkeringen en de kosten van re-integratie. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn voor de werkgever, omdat hij hierdoor minder arbeidsongeschiktheidspremies zal betalen.