Is er sprake van een reorganisatie en is er voor jou geen plek meer in jouw eigen functie? Dan ben je herplaatsingskandidaat. Dit betekent dat de werkgever moet bekijken of er binnen de organisatie een andere passende functie voor je te vinden is.

Herplaatsingstraject

Als blijkt dat jouw oude functie wordt opgeheven, kom je in een herplaatsingstraject terecht. Zo’n traject duurt gemiddeld zo’n 18 maanden. In deze periode is de werkgever verplicht jou een nieuwe functie aan te bieden die goed aansluit op jouw oude functie. Tijdens de herplaatsingsperiode moet de werkgever jou minimaal één passende functie aanbieden. Zelf heb je als herplaatsingskandidaat ook de verplichting om een passende functie te accepteren en daarnaast ook zelf actief op zoek te gaan naar een passende functie binnen de organisatie.

Wanneer is een functie passend?

Maar hoe kun je nou eigenlijk bepalen of een functie passend is of niet. Hier zijn bepaalde richtlijnen voor.
Een functie wordt gezien als passend wanneer:

  • De functie wellicht na enige scholing goed uit te oefenen is.
  • De functie past bij de persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar.
  • Het salaris gelijk blijft.

Of een functie wel of niet passend is , is vaak onderwerp van discussie. Pas wel op. Als je een passende functie niet accepteert, gooi je jouw eigen glazen in.

Lukt het niet om een passende functie te vinden, dan zal er uiteindelijk ontslag plaatsvinden.

Tip:
Door de tegenstrijdige belangen van werkgever en werknemer is de term passende functie vaak discutabel. Het is verstandig om bij deze discussie een ontslagspecialist te raadplegen.

Boventallig

Wordt het totaal aantal functies door de reorganisatie sowieso minder, dan is het niet te voorkomen dat er werknemers zijn die hun baan kwijt raken. Moet jouw afdeling inkrimpen of verdwijnt jouw functie in zijn geheel, dan kan het zijn dat je boventallig wordt verklaard. Vaak eindigt boventalligheid in ontslag. Wie er ontslagen moet worden, is aan bepaalde regels gebonden. Toch houden werkgevers zich hier niet altijd aan. Zij hebben vaak een duidelijke voorkeur voor wie blijft en wie moet vertrekken. Heb jij het idee dat jouw werkgever de regels probeert te omzeilen, trek dan aan de bel!

Bezwaar maken

In het stadium dat je herplaatsingskandidaat bent, is het belangrijk de juiste actie te ondernemen. Als je nu steken laat vallen kan dit grote gevolgen hebben voor de toekomst. Een gewone advocaat of jurist heeft hiervoor vaak niet de juiste kennis in huis. Ambtenarenrecht is en blijft een aparte tak van sport.

Kom in contact met een specialist in ambtenarenrecht bij jou in de buurt! Deze specialist helpt je om bezwaar in te dienen waar nodig en zorgt ervoor dat je op de juiste manier reageert.