Een onderwerp dat vooral onder ambtenaren erg leeft is pesten op het werk. Uit cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 1 op de 10 werknemers slachtoffer is van pestgedrag op de werkvloer. Dit percentage is hoog. Helemaal als je bedenkt wat de gevolgen van pesten zijn.

Pesten kan veel schade veroorzaken. Mensen kunnen hier hun leven lang last van hebben. Het kwalijke van pesten is dat je werk een plek wordt waar je je niet meer veilig voelt, waardoor je uiteindelijk met tegenzin naar je werk gaat. Mensen die gepest worden op het werk melden zich uiteindelijk vaak ziek of vertrekken naar een andere baan.

Klachten

Mensen die te maken hebben met pestgedrag kunnen hier behoorlijk wat klachten door krijgen. Dit zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak. Denk aan stress, angstaanvallen, depressies, maar ook een hoge bloeddruk of maag- en darmklachten. Pesten is dan ook echt een serieus probleem met grotere gevolgen dan je misschien zal denken.

Collega’s of leidinggevende

Een grapje op zijn tijd moet natuurlijk kunnen en zorgt ook voor een gezellige werksfeer, maar als een van de collega’s door de anderen structureel voor gek wordt gezet, dan spreek je over pesten. Onder collega’s gaat het inderdaad meestal om vervelende opmerkingen, nadoen, roddelen of belachelijk maken, maar kan het ook gebeuren dat collega’s besluiten om één bepaalde persoon te negeren en buiten te sluiten. Hierbij kan het ook een stapje verder gaan en over gaan tot intimidatie en agressief gedrag.

Heb je te maken met pestgedrag van een leidinggevende, dan kan het gebeuren dat er vergaderingen worden gepland op momenten dat jij hier niet bij kan zijn, opzettelijk verkeerde beoordelingen, nare opmerkingen over bijvoorbeeld jouw functioneren of het krijgen van totaal zinloze opdrachten.

Wat kun je doen?

Ben jij slachtoffer van pestgedrag op het werk of zie je dat een collega telkens wordt buitengesloten? Maak dit dan bespreekbaar. Probeer eerst de pesters op hun gedrag aan te spreken. Kies je de weg van de minste weerstand, dan zorgt dit er waarschijnlijk voor dat het pestgedrag alleen maar erger wordt. Bijt van je af en vertel aan je collega’s wat hun opmerkingen of hun gedrag met je doen. Denk hierbij ook aan je lichaamstaal en probeer zelfverzekerd over te komen. Lost dit het probleem niet op? Laat dan de leidinggevende weten wat er aan de hand is, of deel je verhaal met een vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker als jou leidinggevende de pester is. Geef hierbij ook aan wat je zelf al hebt gedaan om het pesten te laten stoppen. HR zou je hier ook eventueel bij kunnen helpen.

Mediation

De werkgever is verplicht om een veilige werkvloer te garanderen en moet daarbij pesten ook zoveel mogelijk voorkomen. De werkgever moet dus zijn best doen om het probleem op te lossen. Meestal gebeurt dit door een gesprek aan te gaan met de pester. Zijn de verhoudingen op de werkvloer flink verstoord, dan kan een mediator misschien helpen om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Doet de werkgever niets, dan kun je een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de organisatie. Helpt dit niet, dan kun je een klacht indienen bij de Inspectie SZW. Zij zullen onderzoeken of de werkgever genoeg heeft gedaan om het pesten te stopen.

Ontslag

Laat je niet zomaar wegpesten en neem niet zomaar ontslag. Doe je dat wel, dan raak je daarmee je recht op een uitkering, bovenwettelijke uitkering en eventuele transitievergoeding kwijt. Het is belangrijk om hier zo goed mogelijk uit te komen. Wij helpen je daar graag bij en geven je gratis advies waar je mee verder kan.