“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

uwv

9,3
Klanten vertellen

483 beoordelingen

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. Deze instantie int de premies voor de werknemersverzekeningen en verzorgt de uitkeringen in verband met ziekte, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.