“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. Deze instantie int de premies voor de werknemersverzekeningen en verzorgt de uitkeringen in verband met ziekte, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.