Krijg je een ontslagbesluit? Ga hier dan nooit zomaar mee akkoord. Maak altijd bezwaar! Zo sta je juridisch sterker en kun je ervoor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. Het inschakelen van de juiste juridische hulp is hierbij heel belangrijk.

Bezwaar ontslagbesluit binnen zes weken

Heb je het ontslagbesluit ontvangen, dan heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn is heel belangrijk. Ben je een dag te laat, dan wordt het ontslag definitief en kun je hier niets meer aan veranderen. Naar aanleiding van jouw bezwaarschrift moet de werkgever zijn besluit heroverwegen. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan blijft het ontslagbesluit in stand. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan zal de werkgever het besluit herroepen en eventueel een nieuw besluit nemen.

Hoe dien ik bezwaar in?

Je kunt bezwaar maken tegen het ontslag door een bezwaarschrift in te dienen bij de werkgever. In dit bezwaarschrift geef jij aan waarom jij niet ontslagen zou moeten worden. Weerleg de argumenten van de werkgever. De meeste bezwaren worden ongegrond verklaard. De werkgever heeft immers al een besluit genomen en vindt zelf ongetwijfeld dat dit terecht is. Toch is het wel verstandig om altijd bezwaar te maken. Alleen dan kun je je zaak ook eventueel voor de rechter brengen. Je mag het bezwaarschrift zelf indienen, maar het kan zeker slim zijn om hier de hulp van een advocaat of jurist bij in te roepen.

Paulien werkte al 13 jaar bij de gemeente. Alles ging goed en iedereen was tevreden. Toen er een nieuwe leidinggevende kwam, veranderde er heel veel. Ineens kon Paulien niets meer goed doen. Zij werd constant aangesproken op haar functioneren. De leidinggevende bood haar een coachingstraject aan van drie maanden om er zo voor te zorgen dat zij beter zou gaan functioneren.

Nog voor het coachingstraject is afgerond komt de werkgever met een ontslagbesluit op de proppen. De coaching had volgens hen niet tot verbetering geleid. Gelukkig besloot Paulien een ambtenarenrecht advocaat in de arm te nemen. Deze kon uiteindelijk bij de rechter aangeven dat de werkgever te snel had gehandeld. Er is te weinig moeite gedaan om Paulien te helpen om haar werk goed te doen en daarnaast heeft de werkgever niet onderzocht of zij wellicht herplaatst kon worden.

Uiteindelijk was het ontslag van de baan en kon Paulien op een andere afdeling terecht waar zij het goed naar haar zin heeft.

Hoorzitting

Na het indienen van het bezwaarschrift krijg je de mogelijkheid om dit bezwaarschrift in een hoorzitting ook mondeling nog eens toe te lichten. In de weken voor de hoorzitting krijg je het volledige ontslagdossier. Zo weet je precies welke argumenten de werkgever gebruikt voor het ontslag en kun je je goed voorbereiden. Zelf mag je ook eventueel stukken indienen, die jouw kant van het verhaal ondersteunen. Je kunt ervoor kiezen om je tijdens de hoorzitting te laten bijstaan. Zo kun je een familielid, kennis, advocaat of jurist meenemen. Een andere mogelijkheid is jezelf laten vertegenwoordigen. Iemand anders doet dat het woord en zelf hoef je niet aanwezig te zijn. Er is dan wel een schriftelijke machtiging nodig. Moet jij verschijnen op een hoorzitting en kun je wel wat advies gebruiken? Neem dan gerust even contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je op weg en brengen je eventueel in contact met een specialist die je hierbij kan helpen.

Hoger beroep

Een paar weken na de hoorzitting krijg je de uitslag schriftelijk thuisgestuurd. Heb je geen gelijk gekregen, dan kun je nog in hoger beroep. De rechtbank zal dan een definitieve beslissing nemen. De uitspraak in hoger beroep is bindend. Het is niet meer mogelijk om hier tegenin te gaan. Schakel hierbij dan ook altijd een ambtenarenspecialist in!