Ambtenaren hebben veel rechten, maar ook plichten. Deze plichten moeten vooral niet onderschat worden. Voldoe jij niet aan jouw plichten, dan kun je te maken krijgen met een strafprocedure.

Let op:
Aan ambtenaren worden over het algemeen strengere eisen gesteld als het gaat om correct gedrag. In veel gevallen heb je een voorbeeldfunctie.

Plichten ambtenaren

Een van de plichten van een ambtenaar is dat een ambtenaar zich moet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat betekent onder andere dat een ambtenaar integer moet handelen. Soms heb je als ambtenaar toegang tot gegevens of bevoegdheden die andere mensen niet hebben. Dit zorgt ervoor dat je een bijzondere positie hebt. Het is belangrijk om hier op de juiste manier mee om te gaan. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de integriteit van een ambtenaar. Ga jij niet op een goede manier om met de verantwoordelijkheid die je hebt gekregen of maak je misbruik van je positie, dan kan er sprake zijn van ernstig plichtsverzuim. Daarvoor kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Plichtsverzuim

Gedraag jij je niet zoals je je zou moeten gedragen of doe jij als ambtenaar dingen die niet door de beugel kunnen? Dan heet dit plichtsverzuim. Je hebt een voorbeeldfunctie en op dat vlak wordt er van jou als ambtenaar meer verwacht dan van een gewone werknemer. Zo kan het zo zijn dat gedrag in de privésfeer ervoor zorgt dat jij je schuldig maakt aan plichtsverzuim en kan dit je ook een disciplinaire straf opleveren. Werk jij bij de Belastingdienst, maar heb jij privé jouw belastingzaken totaal niet op orde, dan spreek je van plichtsverzuim en ook een militair die in zijn vrije tijd betrokken raakt bij een vechtpartij kan flink in de problemen komen. Word je beschuldigd van plichtsverzuim, maak dan altijd bezwaar!

Disciplinaire straf

Word je beschuldigd van plichtsverzuim, dan kun je hier een disciplinaire straf voor krijgen. Er zijn meerdere straffen die jou als ambtenaar opgelegd kunnen worden. Namelijk:

  • Schriftelijke berisping.
  • Vermindering van jouw recht op vakantie.
  • Extra diensten draaien zonder beloning of tegen een lagere beloning.
  • Inhouding van salaris.
  • Vastzetten van salaris, zodat de ambtenaar geen verhoging kan krijgen.
  • Uitsluiting van indeling in een hogere salarisschaal.
  • Terugzetten in een lagere salarisschaal.
  • Verplaatsing.
  • Schorsing.
  • Ontslag.

Strafontslag ambtenaar

De zwaarste straf is ontslag. Omdat het ontslag wordt toegepast als straf spreek je van strafontslag. Een zware straf, want bij strafontslag ben je niet alleen direct je baan kwijt, maar ook je recht op een WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering. Deze vorm van ontslag is dus te vergelijken met ontslag op staande voet. Strafontslag mag alleen gegeven worden bij ernstige vormen van plichtsverzuim. Hierbij kun je denken aan fraude, gebruik van geweld op de werkvloer of het bedreigen van collega’s. Heb je te maken met strafontslag, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk de hulp van een advocaat of jurist in te schakelen. Er staat nogal wat op het spel. Heb je hulp nodig? Neem gerust contact op met onze juridische medewerkers op 088-6002808 (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier. Zij geven je advies en brengen je in contact met de juiste specialist bij jou in de buurt.

Disciplinaire procedure ambtenaar

Een disciplinaire procedure gaat niemand in de koude kleren zitten. Er komen gesprekken met leidinggevende(n). Daarnaast wordt er een aanklacht tegen de ambtenaar (tenlastelegging) opgemaakt. Je word van bepaalde zaken beschuldigd, maar onthou dat jij ook het recht hebt om hierop te reageren. Je kan altijd in bezwaar! Al met al is het een vervelende en onzekere tijd, waarin veel vragen op je afkomen. Welke straf wordt opgelegd en hoe lang gaat het proces duren? Zit je met vragen, blijf er dan niet mee rondlopen. Onze juridische medewerkers helpen je graag. Zij luisteren naar je verhaal en geven je gratis advies waar je mee verder kan. Neem contact met ze op via 088-6002808 (gebruikelijke belkosten) of laat een berichtje achter op het contactformulier, dan bellen zij jou zo snel mogelijk even terug!