Als ambtenaar kun je op twee verschillende manieren worden geschorst of op non-actief worden gesteld. Namelijk als disciplinaire maatregel of als ordemaatregel. Gaat het om schorsing als disciplinaire maatregel, dan is dit als straf omdat er al is vastgesteld dat jij je schuldig hebt gemaakt aan plichtsverzuim. Gaat het om een ordemaatregel, dan is het plichtsverzuim nog niet vastgesteld en word je tijdelijk geschorst, omdat de situatie onderzocht moet worden.

Schorsing als ordemaatregel

Word je geschorst als ordemaatregel, dan is deze non-actiefstelling niet bedoeld als disciplinaire straf. De schorsing is dan bedoeld om de organisatie de gelegenheid te geven intern onderzoek te doen of om de rust binnen de organisatie terug te krijgen. Tijdens de schorsing ben je wel verplicht om overal zoveel mogelijk aan mee te werken. De schorsing ontslaat je dan ook niet van je ambtelijke verplichtingen. Je kan als ordemaatregel worden geschorst als:

  • De werkgever van plan is om over te gaan tot disciplinair ontslag.
  • Je in een Huis van Bewaring of gevangenis terechtkomt.
  • Je strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege een misdrijf.
  • Het dienstbelang dit nodig maakt.

Schorsingsbesluit

Als de werkgever van plan is om jou te schorsen, zul je eerst worden gehoord. Hierna komt de werkgever met het schorsingsbesluit. In dit schorsingsbesluit staat het tijdstip waarop de schorsing ingaat, de reden van schorsing en de duur van de schorsing. Wil de werkgever het loon tijdens de schorsing stopzetten, dan moet hier een apart besluit voor genomen worden.

Schorsen met of zonder loon

Normaal gesproken wordt bij een schorsing het loon gewoon doorbetaald. In sommige gevallen kan de werkgever er echter ook voor kiezen je te schorsen met inhouding van het loon. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je bent geschorst, doordat je betrokken bent bij een strafrechtelijk onderzoek. Mocht uiteindelijk blijken dat jou niets te verwijten valt, dan kan het loon later alsnog met terugwerkende kracht worden uitbetaald.

Buitengewoon verlof

Een schorsing klinkt behoorlijk zwaar en geeft naar de buitenwereld meteen aan dat er iets aan de hand is. Sommige ambtenaren kiezen er dan ook voor om te problemen “buitengewoon verlof” aan te vragen. Dit heeft een positievere uitstraling. De werkgever besluit uiteindelijk of het opnemen van buitengewoon verlof wordt toegestaan.

Bezwaar of beroep

Ben je het niet eens met jouw schorsing? Dan is het mogelijk om hier bezwaar tegen te maken. Loopt het bezwaar op niets uit, dan kun je ook nog in beroep. Hierbij wordt de situatie bekeken door een rechter, die vervolgens bepaald of de schorsing terecht is of niet.

Hulp nodig?

Heb je vragen of heb je hulp nodig bij het indienen van het bezwaar- of beroepsschrift? Onze juridische medewerkers geven je gratis advies. Zij luisteren naar je verhaal en zullen samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn. Neem gerust contact met hen op op 088-6002808 (gebruikelijke belkosten). Wil je liever even door een medewerker worden teruggebeld, dan kun je je gegevens achterlaten op het contactformulier.