Vervalt jouw functie bij de werkgever, dan ben je boventallig (ook wel bovenformatief genoemd). Boventalligheid komt vooral voor bij reorganisaties bijvoorbeeld als er bezuinigd moet worden, waardoor het personeelsbestand moet inkrimpen, bij optimalisatie van de bedrijfsstructuur of als er sprake is van een fusie of samenwerking met een ander bedrijf.

Type functies reorganisatie

Heb je te maken met een reorganisatie, dan zal jouw functie een bepaalde status krijgen. Er zijn vier verschillende statussen die worden gehanteerd:

  • Blijffunctie: dit is een functie die niet of nauwelijks verandert. De functie blijft.
  • Veranderfunctie: de functie zal inhoudelijk ingrijpend veranderen. Werkzaamheden worden opnieuw ingedeeld en alle medewerkers worden boventallig.
  • Krimpfunctie: er zijn minder mensen nodig in deze functie of de functie zelf wordt uitgekleed. Een deel van de werknemers kan blijven, de rest wordt boventallig.
  • Verdwijnfunctie: de functie verdwijnt in zijn geheel en alle werknemers worden boventallig.

Ik ben boventallig, wat nu?

Ben je boventallig, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Zo kan het zijn dat je een andere functie krijgt. Is dit niet mogelijk, dan zal er hoogstwaarschijnlijk ontslag volgen. Hierbij kan de werkgever niet zomaar zelf kiezen wie er wordt ontslagen en wie niet. Om de ontslagvolgorde te bepalen wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast.

Afspiegelingsbeginsel

Om te bepalen wie er uiteindelijk ontslagen moet worden, zal de werkgever het afspiegelingsbeginsel toepassen. De werkgever bepaald welke functies moeten inkrimpen en hierna bepaald de afspiegeling welke werknemers er zullen moeten vertrekken. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de leeftijdsopbouw voor en na de reorganisatie gelijk blijft. Zo kan een werkgever niet besluiten om bijvoorbeeld alle oudere werknemers te ontslaan. Om dit voor elkaar te krijgen worden de werknemers van gelijke of uitwisselbare functies onderverdeeld in vijf leeftijdsgroepen: 15 – 25 jaar, 25 – 35 jaar, 35 – 45 jaar, 45 – 55 jaar en 55 jaar en ouder. Voor werknemers uit dezelfde leeftijdscategorie geldt dat de persoon met het kortste dienstverband als eerste vertrekt (Last in, First out). Er zijn wel uitzonderingen voor onmisbare medewerkers en medewerkers met een zwakke arbeidsmarktpositie.

Last in first out

Toch hebben werkgevers vaak een duidelijke voorkeur voor bepaalde werknemers. Daarom proberen zij regelmatig de regels op dit gebied te omzeilen. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld functies in de nieuwe organisatie een andere benaming te geven.

Hulp

Heb jij het idee dat de werkgever zich niet aan de regels houdt? Verlies de strijd niet van de werkgever omdat hij het slimmer speelt! Onderneem snel actie en neem contact op!