Als je als ambtenaar straks onder het civiele recht valt, dan betekent dat ook dat je vanaf dat moment aanspraak kunt maken op een transitievergoeding als je wordt ontslagen. Maar wat houdt deze transitievergoeding nou eigen in.

Recht op transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding als je wordt ontslagen. Wel moet je 18 jaar of ouder zijn en meer dan 12 uur per week werken. Hoe lang je in dienst bent maakt niet uit. Ook als jouw tijdelijks contract niet wordt verlengd heb je recht op een transitievergoeding. Neem je zelf ontslag of krijg je ontslag op staande voet, dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Ook dan kun je helaas geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De berekening van de transitievergoeding is niet moeilijk. Voor ieder dienstjaar ontvang je 1/3 maandsalaris. Nou is er ondertussen wat discussie ontstaan over de dienstjaren van een ambtenaar.

Dienstjaren

De vraag is of de periode waarin je als ambtenaar werkzaam was op basis van een aanstelling hierin ook wordt meegenomen. In de wet staat namelijk letterlijk dat de hoogte van de transitievergoeding is gekoppeld aan de duur van de arbeidsovereenkomst. Ondertussen hebben een aantal rechters zich hierover gebogen en is bepaald dat eerdere aanstellingen ook worden beschouwd als arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dus dat alle dienstjaren van een ambtenaar moeten worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding.

Voor gemeenteambtenaren geldt dat zij ook nog te maken hebben met de cao Gemeenten. Dit zorgt ervoor dat er in hun geval een uitzondering bestaat. Ben je gemeenteambtenaar en wordt je ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen, dan behoud je je recht op een van-werk-naar-werk traject. Ook blijf je recht houden op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Daar staat tegenover dat je in deze situatie geen recht meer hebt op een transitievergoeding.

Onderhandelen

Iets wat vrij nieuw zal zijn voor ambtenaren is het feit dat er over het ontslag onderhandeld kan worden. Ga vooral niet akkoord met het eerste aanbod van de werkgever. Doe altijd een tegenbod. Om jou te kunnen ontslaan zijn ze in veel gevallen afhankelijk van jouw handtekening. Dat maakt jouw onderhandelingspositie best sterk.

Schakel hulp in!

Krijg je een voorstel van de werkgever, laat dit dan altijd bekijken door een specialist. Een specialist kan precies voor jou kijken wat de mogelijkheden zijn en wat er verder uit te onderhandelen valt. Wij brengen je graag in contact met een specialist bij jou in de buurt die je kan helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen. Neem gerust even contact met ons op!