“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

USZO-Zoetermeer verzorgt namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ontslaguitkeringsregelingen voor personeel van de (rijks)overheid. Met ingang van 1 januari 2001 is de Werkloosheidswet op overheids- en onderwijspersoneel van toepassing geworden. USZO-Zoetermeer voert de WW uit voor het overheidspersoneel, in opdracht van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (per 1 januari 2002: UWV).