Ontslagredenen

Het ambtenarenrecht kent een ‘gesloten ontslagsysteem’. Het wordt een gesloten ontslagsysteem genoemd, omdat de werkgever een ambtenaar alleen kan ontslaan als hij een ontslagreden aandraagt uit de rechtspositieregeling, waarbinnen de ambtenaar valt.

Enkele van de meest voorkomende vormen van ontslag zijn:

Reorganisatieontslag

Overheden krijgen regelmatig te maken met reorganisaties. Veranderingen in de organisatie hebben vaak gevolgen voor de werknemers. Het uitgangspunt bij een overheidsinstelling is het herplaatsen van de ambtenaar, maar dat is niet altijd mogelijk.

lees meer

Functioneel ontslag

Een ambtenaar kan ontslagen worden op grond van ongeschiktheid. Deze ongeschiktheid is niet gebaseerd op ziekte, maar op karaktereigenschappen en/of het ontbreken van bepaalde kennis en kunde van de ambtenaar. De werkgever moet in geval van ontslag op basis van disfunctioneren voldoen aan bepaalde voorwaarden.

lees meer

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

Een ambtenaar kan worden ontslagen door arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken. Om daadwerkelijk een werknemer te kunnen ontslaan, moet er aan voorwaarden zijn voldaan.

lees meer

Ontslag wegens andere gronden

Een ambtenaar kan ontslagen worden wegens andere gronden. Wanneer het ontslag niet binnen de specifieke ontslagredenen valt, dient deze reden als een soort vangnet. Deze ontslaggrond wordt gebruikt bij verstoorde arbeidsrelaties en arbeidsconflicten. Zowel de werkgever als de werknemer is hierbij tot de conclusie gekomen dat ontslag de enige oplossing is. Deze regeling wordt ook vaak gebruikt wanneer niet helemaal duidelijk is aan wie het ontslag te wijten is.

lees meer

Strafontslag / Disciplinair ontslag

Het ambtenarenrecht heeft de mogelijkheid om ambtenaren disciplinaire straffen op te leggen. De zwaarste straf die opgelegd kan worden is ontslag, ook wel strafontslag of disciplinair ontslag genoemd. Aangezien strafontslag een drastische maatregel is, zijn er in de wet en de rechtspraak duidelijke criteria ontwikkeld.

lees meer

Voorwaardelijk strafontslag / Voorwaardelijk disciplinair ontslag

Dien ook bij voorwaardelijk strafontslag bezwaar in. De drempel om tot strafontslag over te gaan is laag. Laat u daarom bijstaan door een specialist!

lees meer

Overige ontslagredenen

Er zijn nog meer redenen waarom een ambtenaar ontslagen kan worden. Deze redenen zijn echter een logisch gevolg van eigen handelen of leeftijd.

lees meer

Ontslag door alcoholverslaving

Wanneer u als ambtenaar aan alchohol verslaafd bent kan dit leiden tot strafontslag. Een situatie waar u liever niet in komt. Wat kunt u doen?

lees meer

Ontslag door verliefdheid tussen ambtenaren

Verliefdheid tussen ambtenaren. Het kan voorkomen dat collega’s verliefd worden. Mag de werkgever zich hiermee bemoeien? Kan dit leiden tot ontslag?

lees meer

Direct hulp nodig?
 

088-6002808

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vindt u veel informatie en kunt u berekeningen uitvoeren.

Heeft u meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij uw vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we u in contact brengen met een specialist uit ons netwerk. Dat is iemand met veel kennis van en ervaring met het ambtenarenrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Ontslag als Ambtenaar op Twitter