Ambtenaren werken voor de overheid en kunnen werkzaam zijn in verschillende sectoren. In totaal zijn er binnen de overheid acht verschillende sectoren te vinden namelijk: Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Politie, Defensie, Onderwijs en Wetenschappen en de Rechterlijke macht.

Rechtspositie

In deze verschillende sectoren gelden ook verschillende regels. Verdiep je dus goed in je rechtspositie als je te maken krijgt met een arbeidsconflict, reorganisatie of ontslag. De rechtspositie van de ambtenaar is vastgelegd in een eigen rechtspositieregeling. De algemeen geldende afspraken zijn geregeld in de overkoepelende ambtenarenwet.

CAO

Elke sector in de overheid heeft ook een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Een overzicht van de actuele cao’s is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Gespecialiseerde hulp

Zoals je misschien begrijpt maken al deze verschillende regels het ambtenarenrecht behoorlijk ingewikkeld. Heb je juridische hulp nodig, dan is het het belangrijk om hiervoor de juiste persoon in te schakelen. Een advocaat of jurist die zich bezighoudt met het gewone ontslagrecht heeft niet genoeg verstand van het ambtenarenrecht om je hier goed bij te kunnen helpen. Hierdoor kun je uiteindelijk nog verder in de problemen raken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neem dus altijd contact op met een ambtenarenspecialist die precies weet wat jouw rechtspositie is en wat de mogelijkheden zijn. Wij brengen je graag in contact met de juiste specialist bij jou in de buurt!