“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De afkorting USZO staat voor Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs. Deze instelling is op 1 januari 2002 opgegaan in UWV. Tot 2003 werd nog gedeeltelijk gebruikgemaakt van de oude naam: UWV USZO. Tegenwoordig spreken we alleen van UWV.