Verliefdheid en relaties op de werkvloer komen in alle sectoren voor. Ook bij ambtenaren. Toch kan dit vervelende situaties opleveren. Sterker nog… het kan zelf tot ontslag leiden.

Bemoeienis werkgever

Natuurlijk is een verliefdheid tussen ambtenaren een persoonlijke aangelegenheid. Gebeurt dit echter op de werkvloer, dan is het in sommige gevallen wel logisch dat een werkgever zich hiermee bemoeit. Het kan namelijk zijn dat het gedrag en de houding die iemand toont door de verliefdheid, invloed heeft op het werk. Zo kan het zo zijn dat medewerkers tijdens werktijd worden betrapt op het verrichten van seksuele handelingen. In dat geval zal de werkgever maatregelen moeten nemen. Je kunt dan toch op zijn minst een stevig gesprek met de werkgever verwachten.

Ook als het bijvoorbeeld gaat om een verliefdheid tussen een teamleider en een teamlid, kan het een zaak worden waar de werkgever zich mee gaat bemoeien, want in hoeverre kan de teamleider nog neutraal zijn naar het teamlid waar hij/zij een relatie mee heeft. Daarnaast kan het opbreken van de relatie natuurlijk ook weer voor problemen en spanningen zorgen. Over het algemeen wordt er in zo’n geval van de teamleider verwacht dat hij/zij ervoor zorgt dat zij niet in hetzelfde team blijven werken.

Henk is teamleider en heeft sinds kort een relatie met Hellen, één van zijn teamleden. Tijdens een van hun gezamenlijke diensten wordt het stel betrapt in de bezemkast. Er volgt een pittig gesprek met de werkgever. Henk en Hellen beloven dat dit niet meer zal gebeuren. Toch duurt het niet lang tot het stel opnieuw door een collega’s wordt betrapt. Nu is voor de werkgever de maat vol. Hij besluit tot ontslag over te gaan.

Henk en Hellen krijgen allebei te horen dat zij worden ontslagen en besluiten een advocaat in de arm te nemen. De advocaat doet zijn best en met succes. Uiteindelijk besluit de rechter dat ontslag in dit geval een te zware straf is en dat Hellen moet worden overgeplaatst naar een andere afdeling. Ook geeft de rechter aan dat de werkgever dit al in een vroeger stadium had kunnen voorstellen. Daarmee had dit voorkomen kunnen worden.

Maatregelen bij verliefdheid tussen ambtenaren

In sommige gevallen zal een werkgever maatregelen moeten nemen bij verliefdheid op werk. Vooral wanneer de verliefdheid is ontstaan tussen een leidinggevende en een teamlid. Dit is een lastige situatie en een werkgever zal verschillende keuzes moeten maken. Zo zal de werkgever moeten bepalen wie van de twee verplaatst wordt: de leidinggevende of het teamlid? Is het een tijdelijke verplaatsing of is deze definitief? De werkgever zal bij het maken van deze keuzes met verschillende factoren rekening houden. Een factor die van belang kan zijn bij de keuze is wie het meeste getroffen wordt door de verplaatsing.

Juridische hulp

Ontslag door verliefdheid is niet zomaar mogelijk. Alleen als er op de werkvloer dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, kan er een disciplinaire procedure volgen. Krijg je hiermee te maken, schakel dan altijd hulp in. Omdat er bij zo’n procedure veel emoties vrijkomen is het vaak lastig om jezelf goed te verdedigen. Neem gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij beantwoorden al je vragen en brengen je zo nodig in contact met een ambtenarenspecialist bij jou in de buurt.