“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wnra (nieuw ambtenarenrecht)

  • Voor veel ambtenaren verandert er veel wat betreft hun rechtspositie.
  • Jouw aanstelling wordt omgezet in een arbeidscontract.
  • Bij arbeidsgeschillen moet je naar de kantonrechter.
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Lees voor

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van start gegaan. Voor veel ambtenaren zal er het nodige gaan veranderen. Ambtenaren worden steeds meer gelijk gesteld aan gewone werknemers in de private sector. Het is goed om alvast te weten welke veranderingen voor jou van toepassing zijn en welke gevolgen dit heeft. Daarom proberen wij zo goed mogelijk voor je op een rij te zetten welke veranderingen de Wnra met zich mee zal brengen.

Praktijk

Op de werkvloer zal er in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. De veranderingen zitten hem vooral in bijvoorbeeld je contract en de rechten die je hebt bij bijvoorbeeld ontslag. Ook je salaris, vakantiedagen, eindejaarsuitkering en andere arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde. Bij onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen hier wel andere afspraken over worden gemaakt. Als ambtenaar blijf je een speciale status houden. Zo zijn er nog steeds duidelijke regels over geheimhoudingsplicht en bijvoorbeeld het verbod om giften aan te nemen. Heb jij recht op een bovenwettelijke uitkering als jij je baan kwijtraakt? Dit blijft zo. De Wnra verandert hier niets aan. Het recht op een bovenwettelijke uitkering is onderdeel van jouw arbeidsvoorwaarden. Hierin verandert dus niets.

Wat verandert er wel?

De belangrijkste veranderingen door de Wnra zijn:

  • Eenzijdige aanstelling wordt arbeidsovereenkomst: als ambtenaar heb je nu een aanstelling. Dit is een eenzijdig besluit van de werkgever. Dit wordt nu anders. In plaats van een aanstelling krijg je straks een tweezijdige arbeidsovereenkomst.
  • Krijg je te maken met een arbeidsgeschil of met ontslag, dan wordt dit niet meer behandeld door de bestuursrechter, maar door de kantonrechter: de afwijkende rechtsgang voor ambtenaren komt te vervallen.
  • Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).
  • Er komt een nieuwe Ambtenarenwet: de speciale positie van de ambtenaar blijft bestaan. De eisen die aan jou als ambtenaar worden gesteld, worden opgenomen in deze Ambtenarenwet.

Voor wie geldt de Wnra niet?

De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren, maar er zijn een paar uitzonderingen. Voor hen blijven de oude regelingen van kracht. Deze uitzonderingen zijn:

  • Medewerkers van politie en defensie;
  • Rechters en officieren van justitie;
  • Politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Meer informatie