Vindt de werkgever dat jij niet meer goed functioneert, dan kan je functioneel ontslag krijgen. Deze vorm van ontslag is ook bekend als ongeschiktheidsontslag. Het is voor werkgevers niet gemakkelijk om iemand te ontslaan op basis van disfunctioneren. Hier gaat een heel traject aan vooraf.

Let op:
Je mag niet zomaar ontslaan worden. Zoek daarom altijd zo snel mogelijk hulp en ga na of jouw ontslag terecht is! Wij helpen je hier graag vrijblijvend bij.

Beoordelingen

De discussie over het niet goed functioneren begint vaak met een negatieve beoordeling. Krijg jij de boodschap dat jouw werkgever van plan is om je een slechte beoordeling te geven, dan is het slim om hier jouw zienswijze op te geven. Jouw zienswijze wordt dan bekeken, voordat er door de werkgever definitief een besluit over de beoordeling wordt genomen. Krijg je inderdaad een negatieve beoordeling, ga hier dan tegen in bezwaar en stel beroep in als dat nodig en haalbaar is. Doe je dit niet, dan kun je niets meer doen tegen deze negatieve beoordeling. Dit maakt het de werkgever makkelijker om tot functioneel ontslag over te gaan.

Verbeteren

Uit de negatieve beoordeling zal blijken op welk vlak jouw functioneren te wensen over laat. Het is vervolgens aan de werkgever om jou de kans te geven om deze punten te verbeteren. Dit wordt meestal gedaan aan de hand van een verbeterplan. Let goed op dat in dit verbeterplan concrete punten worden genoemd, waarvan ook gemeten kan worden of deze verbeterd zijn of niet. Een loze kreet als “je communiceert niet goed” is te algemeen. Je kunt nooit meten of dit uiteindelijk is verbeterd of niet.

Geen verbetering?

Is er geen verbetering, dan kan de werkgever met een ontslagbesluit op de proppen komen. Natuurlijk kun je hier ook weer tegen in bezwaar. Zorg dat je op tijd actie onderneemt en schakel de juiste hulp in. Daarmee voorkom je veel problemen.