Het duurt vaak lang voordat gerechtelijke procedures zijn afgerond. Om te voorkomen dat zaken uitgesteld worden, heeft de rechtbank de voorlopige voorziening ingesteld. Een voorlopige voorziening is een spoedprocedure bij de rechtbank.

Spoedprocedure

Stel u krijgt bijvoorbeeld te maken met een strafontslag en uw salaris wordt stopgezet. U kunt uiteraard niet maanden zonder salaris zitten. Wanneer u nu bij uw werkgever al een bezwaarschrift hebt ingediend en kunt aantonen dat u een spoedeisend belang heeft, kan een spoedprocedure opgestart worden.

Een voorlopige voorziening vindt plaats voor de president van de rechtbank. Tot 1 dag voor de zitting mogen beide partijen bij deze procedure schriftelijke stukken indienen. De president van de rechtbank zal zo snel mogelijk na de zitting een uitspraak doen.

Een voorlopige voorziening is ook mogelijk wanneer het gaat om een hoger beroepprocedure. De zitting vindt dan plaats voor de president van de Centrale Raad van Beroep.

Voorlopige maatregel

De uitspraak van de president van de rechtbank en de president van de Centrale Raad van Beroep zijn echter niet definitief. Het gaat hier om een voorlopige voorziening om de tijd tot de normale procedure te overbruggen. Mocht de rechtbank nu in de reguliere procedure met een uitspraak komen, die niet overeenkomt met die van de president, dan vervalt de uitspraak van de president.

Geen hoger beroep

In tegenstelling tot de andere procedures, is het bij een voorlopige voorziening niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. De spoedprocedure kan wel in de andere procedures, zoals de bezwaar-, de beroep- en de hoger beroepfase opgestart worden.