“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag als Ambtenaar woordenboek

9,3
Klanten vertellen

489 beoordelingen

Lees voor

In deze site komt u een aantal juridische begrippen en vaktermen tegen inzake ontslag. Wij proberen deze woorden in het woordenboek voor u te verduidelijken.

uszo-zoetermeer

USZO-Zoetermeer verzorgt namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ontslaguitkeringsregelingen voor personeel van de (rijks)overheid. Met ingang van 1 januari 2001 is de […]

Lees meer

uwv

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. Deze instantie int de premies voor de werknemersverzekeningen en verzorgt de uitkeringen in verband met ziekte, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

ww-uitkering

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen op grond van de Werkeloosheidswet. De hoogte en de duur van de uitkering is afhankelijk van jouw arbeidsverleden. De […]

Lees meer