“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag ambtenaar wegens bezuinigingen

05 okt, 2010 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Bent u ambtenaar en vreest u uw ontslag in verband met bezuinigingen op het ambtenarenapparaat? Om u te kunnen ontslaan wegens bezuinigingen, zijn reorganisaties noodzakelijk. En voor reorganisaties gelden regels.

Ontslag van ambtenaar bij het rijk

Stel: u bent rijksambtenaar en krijgt te maken met een reorganisatie. Uw werkgever moet dan voor elke individuele ambtenaar nagaan of herplaatsing mogelijk is. Kunt u worden herplaatst? U mag dan niet worden ontslagen.

Uw werkgever moet gedurende 18 maanden zoeken naar een andere functie. In die periode is hij verplicht u minimaal één passende functie aan te bieden. Bovendien moet u zelf ‘al het mogelijke’ doen om een passende functie te vinden. Als de werkgever na die 18 maanden onderbouwd kan aantonen dat er geen passende functie is, kunt u alsnog worden ontslagen.

Ontslag van ambtenaar bij de gemeente

Werkt u bij de gemeente? Er gelden dan andere regels. Nadat er een reorganisatieplan is opgesteld, kan worden besloten u te ontslaan. Na dat besluit hebt u, afhankelijk van de duur van uw dienstverband, nog recht op een re-integratiefase.

De re-integratiefase duurt 7 tot 15 maanden. In die fase maakt uw werkgever een re-integratieplan, dat erop gericht is een passende functie voor u te vinden. Als u u niet houdt aan de afspraken uit het re-integratieplan, gaat uw ontslag onmiddellijk in. U hebt dan geen recht meer op de aanvullende en na-wettelijke werkloosheidsuitkering.

Zelf actief op zoek gaan

Niet alleen uw werkgever is verplicht een passende functie voor u te zoeken. U moet zelf ook actief op zoek gaan. Biedt uw werkgever u een functie aan die volgens u niet passend is, of loopt u tegen andere problemen aan? Neem contact op met een specialist in ambtenarenrecht.