Binnen de collectieve sector wordt het sociale recht van werknemers bepaalt door de ambtenarenwet in combinatie met de rechtspositieregeling, waar de ambtenaar onder valt.

Ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat of jurist

Alleen een in het ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat of jurist kan voor deze groep werknemers als ontslagspecialist worden aangemerkt. Deze specialist is op de hoogte van de rechtspositie, zoals deze in de CAO per sector is vastgelegd. Door de specifieke kennis en ervaring zijn deze advocaten of juristen in staat om voor jou de best mogelijke resultaten te boeken.

Contact

Wij kunnen je in contact brengen met de best passende ontslagspecialist bij jou in de buurt om jouw zaak kosteloos en vrijblijvend te laten beoordelen. Het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat verdient zich in vrijwel alle gevallen terug. Jouw werkgever laat zich vaak al bijstaan door een advocaat. Wanneer jij optreedt zonder voldoende kennis of juridische ondersteuning ben je sterk in het nadeel.

De kosten

Juridische bijstand is niet goedkoop en vaak is het onduidelijk wat er allemaal bij komt kijken. In veel zaken wordt uiteindelijk geschikt en worden de rechtsbijstandskosten in de onderhandelingen meegenomen. Het komt regelmatig voor dat de kosten uiteindelijk door de werkgever worden betaald. Je mag er van uit gaan dat een specialist, die namens jou optreedt aan kan geven hoe hoog de kosten zullen zijn en of er verhaald kan worden bij de tegenpartij. Steeds meer ontslagspecialisten zijn tegenwoordig bereid tegen een vaste prijs voor je op te treden.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer je in een juridische kwestie een advocaat nodig heeft, heb je in Nederland in principe een vrije advocatenkeuze. Je bepaalt zelf welke advocaat je gaat begeleiden in jouw zaak. Mocht je een rechtsbijstandverzekering hebben, dan draagt deze de kosten van de ingeschakelde advocaat. Meer informatie daarover kun je vinden in jouw polis of bij jouw verzekeraar. Toch kan het raadzaam zijn een second opinion te vragen als je te maken hebt met een aangewezen ontslagadviseur. Het is denkbaar dat een verzekeraar adviseert om met een voorstel akkoord te gaan, terwijl een ontslagadvocaat verder wil onderhandelen voor een beter eindresultaat.