Om ambtenaren zoveel mogelijk te beschermen is het sociaal beleid van de overheid erop gericht om ook bij een reorganisatie het aantal ontslagen zoveel mogelijk te beperken. De werkgever is verplicht om actief op zoek te gaan naar een andere functie, zodat ontslag vermeden kan worden. Blijkt dat jouw eigen functie komt te vervallen, dan word je aangewezen als herplaatsingskandidaat of Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)- kandidaat. Dit betekent dat jij vanaf dat moment zelf ook actief op zoek moet naar een passende functie en dat je ook verplicht bent om een passende functie te accepteren.

Van werk naar werk (VWNW)

Het Van Werk Naar Werk principe zorgt ervoor dat je als ambtenaar intensief van werk naar werk wordt begeleid. Dit betekent ook dat je als VWNW-kandidaat voorrang hebt op andere sollicitanten.

Als bekend wordt dat binnen jouw afdeling functies gaan verdwijnen, komt er een VWNW-onderzoek. In dit onderzoek worden jouw wensen en ontwikkelingsmogelijkheden vastgelegd. Vervolgens wordt er samen met de leidinggevende een VWNW-plan opgesteld. Hierin wordt omschreven hoe je naar nieuw werk begeleid zal worden. Je kunt vrijwillig besluiten dit plan te gaan volgen. Word je boventallig verklaard, dan ben je verplicht dit plan te volgen.

Let op:
Heb je vragen? Neem contact met ons op en wij bellen je vrijblijvend terug. Wij helpen je graag verder en brengen je zo nodig in contact met een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht!

Passende functie

Het doel van het VWNW-traject is het vinden van een passende functie. Maar wanneer is een functie nou eigenlijk passend?

Ben je een verplichte VWNW-kandidaat, dan is een passende functie:

  • De eerste zes maanden: een functie binnen de sector Rijk op je eigen schaalniveau.
  • De daaropvolgende zes maanden: een functie binnen de sector Rijk die maximaal twee salarisschalen lager is.
  • De daaropvolgende zes maanden: een functie binnen de overheid die maximaal twee salarisschalen lager is.

Voor een vrijwillige VWNW-kandidaat is een passende functie:

  • De eerste twaalf maanden een functie binnen de sector Rijk op je eigen schaalniveau.
  • Daarna een functie binnen de overheid op je eigen schaalniveau.

Als vrijwillige VWNW-kandidaat ben je niet verplicht om een passende functie te accepteren. Maar wanneer je als vrijwillige VWNW-kandidaat tot drie keer toe een passende functie weigert, vervalt jouw status als VWNW-kandidaat met de daarbij behorende voorzieningen. Ben je verplichte VWNW-kandidaat, dan mag je een passende functie niet weigeren. Doe je dit wel, dan kan dit een reden zijn voor ontslag.

Vertrekstimuleringspremie

Zowel vrijwillige VWNW-kandidaten als verplichte VWNW-kandidaten kunnen er ook voor kiezen om het VWNW-traject in te ruilen voor een vertrekstimuleringspremie. Er volgt dan ontslag, waarbij je maximaal 75.000 euro aan vertrekvergoeding mee kan krijgen. Hoe hoog het bedrag precies is, is afhankelijk van het aantal dienstjaren.