“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Werknemers durven misstanden niet te melden

03 dec, 2018 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Binnen veel organisaties blijken angstculturen te heersen. Zo blijkt uit een onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders dat één op de zeven werknemers van mening is dat er binnen hun organisatie een angstcultuur heerst. Maar één op de drie werknemers durft misstanden binnen de organisatie aan te kaarten.

Wet Huis voor Klokkenluiders

In 2017 werd de Wet Huis voor Klokkenluiders ingevoerd. Vanaf dat moment waren alle organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht een meldprocedure in te voeren, zodat werknemers misstanden makkelijker kunnen melden. In de praktijk blijkt dat 80 procent van de onderzochte bedrijven, organisatie en instellingen zo’n procedure hebben. Maar bijna de helft voldoet op dit gebied niet aan alle wettelijke verplichtingen.

Veilig

Het Huis voor Klokkenluiders is blij dat de wet vorm begint te krijgen, maar wijst erop dat er nog wel werk aan de winkel is. “We zijn er nog niet. Een goede meldstructuur alleen is niet voldoende. Minstens zo belangrijk is dat men zich veilig voelt om verkeerde ontwikkelingen bespreekbaar te maken.” Vooral het instellen van vertrouwenspersonen, onderzoeksprotocollen en integriteitsfunctionarissen behoeft de nodige aandacht. Ook moeten veel organisaties nog een preventief integriteitsbeleid vastleggen.