“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Werkgever terughoudend tegenover sollicitant met psychische problemen

25 jan, 2021 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat bijna twee derde van de Nederlandse werkgevers terughoudend staat tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Ook wanneer de sollicitant deze problemen enkel in het verleden had blijft de werkgever huiverig. Zelfs na herstel blijft iemand dus een stigma houden.

Psychische klachten

Wanneer we het over psychische klachten hebben kan je denken aan problemen als een burnout, depressie en ernstige stressklachten. Deze klachten komen bij veel mensen voor. Toch zijn werkgevers terughoudend om iemand aan te nemen die zoiets heeft of heeft doorgemaakt. Deze resultaten zijn opvallend want maar weinig werkgevers hebben negatieve ervaringen met werknemers met psychische klachten. Slechts 7 procent van de werkgevers geeft aan negatieve ervaringen te hebben met dergelijke  medewerkers. En zelfs 52 procent geeft aan positieve ervaringen te hebben.

Redenen terughoudendheid

Werkgevers hebben verschillende redenen voor hun terughoudendheid. Zo’n 40 procent geeft aan dat ze niet weten hoe ze de werknemer moeten helpen indien dit nodig is. Ook geeft zo’n 40 procent aan dat ze bang zijn dat de houding van zo’n persoon de sfeer op de werkvloer verstoort. Bijna 20 procent van de werkgevers vindt het lastig hoe ze met de werknemer moeten omgaan.