“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Veel politiemensen ontslagen wegens plichtsverzuim

14 mei, 2020 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Het aantal politiemensen dat wordt ontslagen wegens plichtsverzuim lijkt te groeien. Zo werden er afgelopen jaar maar liefst 150 politiemedewerkers om deze reden ontslagen. In 2018 lag dit aantal nog op 119. Dit blijkt uit cijfers van de politie.

Disciplinaire maatregelen

In 2019 werden er in totaal 309 disciplinaire maatregelen opgelegd. Deze maatregelen lopen uiteen van ontslag tot het inhouden van loon en van het inleveren van verlofuren tot een berisping. Bij 68 politiemedewerkers ging het om oneigenlijk gebruik van informatiesystemen.

Vertrouwelijke informatie

Het lekken en achterhouden van informatie is een groot probleem. Het gaat hier immers om vertrouwelijke informatie. Volgens Lonneke Soudant, sectorhoofd veiligheid, integriteit en klachten, is het vooral onoplettendheid die ervoor zorgt dat er niet goed wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie. “Politiemedewerkers hebben dagelijks toegang tot waardevolle inlichtingen. Dat is uitermate handig voor hun werk, maar er schuilt ook ‘gevaar’ in die bijzondere positie. Het werken met gevoelige gegevens kan zo vanzelfsprekend worden dat de waarde ervan wordt onderschat”, aldus Soudant.