“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Veel eisen aan nieuwe ambtenaar

16 mrt, 2018 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

De overheid is op zoek naar nieuwe ambtenaren. Maar niet zomaar ambtenaren. Het liefst willen zij een ambtenaar 3.0. De eisen zijn hoog en werkgevers lijken steeds hogere verwachtingen te hebben.

Vacatures

Dit blijkt uit een onderzoek van Peter Kruyen van de Radboud Universiteit en Shelena Keulemans van de Erasmus Universiteit. Zij bekeken honderden vacatures van de afgelopen decennia. Hierbij keken zij naar de gevraagde persoonlijkheidskenmerken die nieuwe medewerkers zouden moeten hebben.

Jaren ’80

In de jaren tachtig waren persoonskenmerken eigenlijk nog helemaal niet belangrijk. Hier werd ook nauwelijks naar gevraagd. Het ging puur om opleiding en ervaring. In de loop der jaren is dit behoorlijk veranderd.

Jaren ’90

Pas halverwege de jaren negentig komen de persoonlijkheidskenmerken om de hoek kijken. In vacatures wordt ineens gevraagd om openheid en flexibiliteit. Daarnaast is er een duidelijke voorkeur voor expliciete kandidaten. Later wordt vooral het woord integer populair.

Ambtenaar 3.0

Vanaf 2010 moet een ambtenaar aan steeds meer eisen voldoen. Je moet communicatief vaardig zijn, sensitief en je moet openstaan voor inbreng van anderen. Kreten die het meest voorkomen in vacatures zijn: flexibel, krachtig, communicatief, enthousiast en ambitieus. Er wordt steeds meer van nieuwe werknemers verwacht. “Ze vragen nog net niet van ze tegelijk introvert en extravert te zijn, maar voor het overige moet je om aan alle vereiste persoonlijke kenmerken te kunnen voldoen als ambtenaar bijna een Barbapapa zijn: je moet voorzichtig, gedisciplineerd en precies zijn en tegelijk ook open, omgevingsbewust en politiek sensitief. Alles loopt door elkaar heen”, zo zegt Kruyen.

Stress

Het is niet uit te sluiten dat al deze persoonlijke kenmerken waar je als ambtenaar aan moet voldoen ook effect hebben op het stressniveau. Want zie hier maar eens aan te voldoen.