“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vakbond roept op: Stop de hervorming van het ambtenarenrecht

21 mei, 2012 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Het demissionaire kabinet moet het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren in de ijskast zetten, totdat er een nieuw kabinet geformeerd is. Dat vinden de gezamenlijke vakcentrales voor overheidspersoneel.

De vakcentrales roepen de Tweede Kamer op om de initiatiefwet Normalisering rechtspositie ambtenaren controversieel te verklaren. Met deze wet wordt de arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren gelijkgetrokken met die van reguliere werknemers in de marktsector.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet vergadert de Tweede Kamer niet over alle onderwerpen. De Tweede Kamer stelt een lijst op met controversiële onderwerpen, die dermate omstreden of gewichtig zijn, dat de behandeling ervan wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is.

Volgens Ruud Kuin (Abvakabo FNV) moet het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren op de lijst. ‘Invoering van deze wet betekent een kostenstijging van 146 miljoen euro, zonder dat de wet ook maar iets oplevert. Nu het begrotingstekort moet worden teruggedrongen, kan dit bedrag veel beter worden besteed. Zeker omdat honderdduizenden werknemers van de overheid niet om deze wet, die alleen maar zorgt voor meer onzekerheid, hebben gevraagd.’

De vakbonden vinden het wetsvoorstel lichtzinnig en respectloos. Door de initiatiefwet ontstaat er bij overheidswerknemers grote onzekerheid over hun arbeidsvoorwaarden. In een tijd dat tienduizenden banen op het spel staan en de lonen worden bevroren, wordt tevens het ontslagrecht van ambtenaren fors verslechterd.

De kamercommissies beoordelen momenteel welke controversiële onderwerpen in de ijskast zouden moeten. De Tweede Kamer stemt eind mei over de lijst.

Bron: Inoverheid.nl