“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Te weinig mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

04 jul, 2017 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

De overheid heeft te weinig mensen met een beperking in dienst en zal gedwongen worden om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Te weinig

In totaal werden er 3.600 mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Volgens de afspraken hadden dit er 6.500 moeten zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is teleurgesteld in het resultaat van de overheid. Er zullen aanvullende maatregelen worden genomen.

Marktsector

Gelukkig boekten andere sectoren wel resultaat. Klijnsma is dan ook erg blij met de groei van het aantal arbeidsbeperkten in dienst bij andere werkgevers. In de marktsector zijn veel meer banen voor mensen met een beperking ontstaan (bijna 19.000 in plaats van 14.000) dan met het kabinet was afgesproken. “Het lijkt erop dat er een omslag in denken plaatsvindt”.

Meer banen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat tot 2026 125.000 banen voor gehandicapten worden ingericht. 25.000 hiervan bij de overheid en de overige 100.000 bij andere werkgevers. In 2015 werd de opgelegde doelstelling bereikt. Dit jaar lukte dat de overheid helaas niet.