“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ruimte loonsverhoging ambtenaren

26 jan, 2015 | Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Dit jaar is er geld voor loonsverhoging. Dit gaf Minister Stef Blok aan in de ministerraad van afgelopen vrijdag. Omdat er op de werkgeverpremies voor pensioenen bespaard wordt is een loonsverhoging mogelijk. Minister Blok wilt dat de vakbonden aan tafel komen om een CAO te bespreken met een looptijd van twee jaar. 

FNV stelt harde eisen

Volgens Marco Ouwehand, onderhandelaar van de FNV, is het voordeel wat vrijkomt vanwege de besparing op de werkgeverspremie al lang beloofd. De FNV eist een minimale loonstijging van 3%. " Na vier jaar op de nullijn is het tijd voor een inhaalslag". De FNV laat doorschemeren dat het niet bij deze 3% blijft.

Hoogte loonsverhoging

De bonden geven aan dat de ambtenaren recht hebben op 0,8 procent. Minister Blok wilt echter niets kwijt over de ruimte die er is. Uit de bespreking met de vakbonden zal de daadwerkelijke hoogte van de loonsverhoging blijken. Daarnaast wilt Minister Blok praten over de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren. Zo wilt hij dat ambtenaren bij slecht functioneren terug kunnen worden gezegd in loonschaal.