“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Rijkswaterstaat deelt vertrouwelijke informatie medewerker

25 jan, 2018 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Onlangs verklaarde de ‘vrouwelijke vuurtorenwachter’ van Terschelling te zijn weggepest. Nu blijkt dat haar werkgever, Rijkswaterstaat, vertrouwelijke informatie over haar heeft verspreid onder de pestende collega’s. Achteraf heeft Rijkswaterstaat deze collega’s gesommeerd de rapporten terug te geven en te wissen van hun computers.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Werkgevers mogen nooit informatie over de aard en de oorzaak van het ziek zijn van een personeelslid vastleggen. Dit is verboden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het delen van deze informatie is helemaal uit den boze. Toch gebeurde dit in de zaal van nautisch verkeersleider Nicolette van Berkel.

Jaloezie

Nicolette werd door Rijkswaterstaat naar voren geschoven in voorlichtingsfilmpjes. Daarnaast kreeg zij als ‘vrouwelijke vuurtorenwachter’ de nodige aandacht van de media. Al deze aandacht zorgde voor jaloezie bij haar mannelijke collega’s. Zij waren van mening dat zij haar baan niet serieus genoeg nam en hun beroep te kijk zette ‘met haar hoge hakken en blonde haren’.

Pestgedrag

Nicolette probeerde dit probleem met haar collega’s op te lossen, maar helaas had dit geen effect. Uiteindelijk deed zij in januari 2016 officieel een melding van pestgedrag bij haar leidinggevende. Zij werd ziek gemeld. Even later liet de leidinggevende weten dat haar collega’s op de vuurtoren niet meer met haar wilden samenwerken. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat Nicolette ondertussen nog altijd tegen haar zin thuis zit.

Onderzoek

In de loop van 2017 komt er, vanuit Rijkswaterstaat, een onderzoek naar de werkcultuur op de vuurtoren. Hierover wordt een rapport opgesteld. Hierin staan ook details over de gezondheid van Nicolette. Zonder haar om toestemming te vragen werd het rapport vervolgens gedeeld met haar collega’s. Dit waren nou net de collega’s die zich volgens Nicolette schuldig maakten aan pestgedrag. Uiteindelijk verspreidde de inhoud van het rapport zich als een olievlek. ” Het hele eiland kreeg via hen te horen wat er in het rapport stond”, zegt Nicolette.

Onafhankelijk

Dit is voor Rijkswaterstaat een goede reden om alles nog een keer opnieuw te laten onderzoeken door een onafhankelijke onderzoekscommissie. Zij moeten precies duidelijk krijgen hoe het komt dat alle vertrouwelijke informatie nu op straat ligt.