“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Problemen thuiswerken verantwoordelijkheid werkgever

27 jan, 2017 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Het nieuwe werken is populair. Steeds meer mensen werken deels thuis en steeds meer werkgevers proberen dit mogelijk te maken. Thuiswerken is in eerste instantie bedoeld voor het regelen van een goede balans tussen werk en privé. Toch blijkt het in de praktijk niet zo gemakkelijk te zijn. Een groot deel van de regelmatige thuiswerkers komt juist in de problemen met hun privéleven. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt 61 procent van de thuiswerkers aan te geven dat thuiswerken regelmatig een negatief effect heeft op het gezinsleven. Ambtenaren zijn degene die het meest vanuit huis werken.

Familie activiteiten missen

Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat door het thuiswerken familieactiviteiten er weleens bij in schieten. Zij geven aan activiteiten met de familie te missen of te verwaarlozen. Dit is vaker dan mensen die niet of juist volledig thuis werken.

Verantwoordelijkheid werkgever

Hier ligt een stuk verantwoordelijkheid van de werkgever. “Artikel 3 en 4 van de Arbowet geven aan dat een werkgever de werkomstandigheden zo moet organiseren dat een werknemer dat aankan. Om je werknemer thuis te laten werken is meer nodig dan alleen een laptop en een mobieltje”, zo waarschuwt Coen van der Veer van het FNV. “Je zult eerst goede afspraken moeten maken met de werknemer om te kijken of het werk wel goed in te delen valt. Daarnaast moet je ervoor waken dat het werk dat thuis wordt gedaan niet nog eens op het normale werk op kantoor komt.

Onbetaald overwerk

Vaak wordt er te veel werk over te weinig mensen verdeeld. Dan is er eigenlijk sprake van verkeerd management. In die situatie kan het gebeuren dat werknemers onbetaald overwerken en dat dit ook nog eens ten koste van het thuisfront gaat.

Zwerfwerkers

Thuiswerkers presteren het beste als ze hun werk kunnen doen in een ruimte die daarvoor is ingericht en waar je niet gestoord wordt door je kinderen of je partner. Het Nieuwe Werken-deskundige Jan Willem van Capelleveen roept ambtenaren op om zich te verlossen van de 9 tot 5-mentaliteit. “Verdeel de werkuren naar eigen inzicht, maar werk gemiddeld je contractueel vastgestelde uren per week. Zwerfwerkers, zoals ik mensen noem die op afstand werken, zijn zeer productieve medewerkers. De motivatie van deze werknemers is vaak groot en ze maken vaak meer uren dan zij zouden moeten”.