“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Overtreding in vrije tijd zorgt voor ontslag

24 okt, 2017 | Algemeen, Rechtspraak
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Bent u ambtenaar, dan kan een incident in de privésfeer uiteindelijk lijden tot ontslag. Toch is dit niet in alle gevallen zo. Begaat een ambtenaar in zijn vrije tijd een overtreding die geen verband houdt met het werk en de werkgever niet belast met schade, dan is deze overtreding niet voldoende voor ontslag.

Verdenking

Toch kan in sommige gevallen alleen al een verdenking van een misdrijf genoeg zijn op ontslag te krijgen. Dit geldt vooral als er alleen al door de functie hogere eisen aan de werknemer gesteld worden dan aan anderen, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een voorbeeldfunctie.

Een voorbeeld

Zo was er onlangs een politieambtenaar. Zijn zoon woonde bij zijn moeder en zijn stiefvader. De zoon kreeg ruzie met de stiefvader of kostgeld. De stiefvader zet de zoon op straat en vervangt alle sloten. De zoon gaat naar zijn vader, de politieambtenaar. Zij besluiten samen terug te gaan naar het huis van de stiefvader om zich toegang tot de woning te verschaffen. Helaas lukt dit niet helemaal. Hij belt twee collega’s van de politie en vraagt hen hem te helpen. Hij weet hen ervan te overtuigen dat hij in zijn recht staat en de sloten worden opengebroken.

Aangifte

De stiefvader doet aangifte van inbraak en huisvredebreuk. De politieman op zijn beurt doet aangifte wegens valse aangifte. Het openbaar ministerie springt ertussen en probeert te bemiddelen. Er wordt in eerste instantie niet gekozen voor een strafrechtelijk onderzoek, maar er wordt bekeken of een bemiddelingstraject haalbaar is. De politieman laat echter weten hier onder geen beding aan mee te willen werken. Daarnaast dreigt hij naast de rechtbank te gaan demonstreren als het OM de zaak niet seponeert. Dit is geen handige zet en zorgt ervoor dat hij een schriftelijke waarschuwing van de officier van justitie krijgt.

Dreigen

De eenheidschef van de politie wordt ook op de hoogte gesteld. De hoofdofficier geeft hierin aan dat juist een politieman zou moeten weten dat eigenhandig optreden hem in de problemen kan brengen. Daarnaast is het dreigement van de betreffende persoon behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Sterker nog, dit is een strafbaar feit.

Ongeschikt voor functie

De hoofdofficier geeft hier duidelijk mee aan dat hij de man ongeschikt acht voor het werk als opsporingsambtenaar. Hij wordt buiten functie gesteld en krijgt eervol ontslag.De man laat het er niet bij zitten en vecht het ontslag aan. Zijn bezwaar wordt ongegrond verklaard. Uiteindelijk wendt hij zich tot de Centrale Raad van beroep, maar ook hier krijgt hij geen gelijk.

Gedrag

De conclusie van de Raad is het volgende: Als houding en gedrag van de ambtenaar hem ongeschikt maken voor zijn werkzaamheden, dan kan van functieongeschiktheid worden gesproken. Dit is zo’n geval. De politieman was niet alleen verkeerd bezig toen hij de sloten liet openbreken, maar stond ook niet open voor bemiddeling. Tel daar het dreigement bij op en het plaatje is compleet. Ook blijkt dat dit niet de eerste keer is dat de man zich zo gedraagt. Jaren eerder is hij ook al eens eerder naar huis gestuurd naar een conflict met de leidinggevende. De man werd toen overgeplaatst. Nu is het genoeg en blijft het ontslag vanwege functieongeschiktheid in stand.