“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Maximale ontslagvergoeding ambtenaar

31 jan, 2011 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Minister Donner gaat een maximum stellen aan de salarissen van topambtenaren. Bij ontslag krijgen zij bovendien nog maar 75 duizend euro ontslagvergoeding.

Wat de minister niet lukte voor alle werknemers, toen hij nog minister van SZW was, probeert hij nu opnieuw voor ambtenaren als minister van BZK. Want in deze hoedanigheid is hij ook werkgever voor de publieke sector.

Topambtenaren nu al gekort

In de publieke sector stelt Donner een maximum voor van 130% van het salaris van een minister, vermeerderd met componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. Voor topambtenaren bij de rijksoverheid wordt het nieuwe beloningsregime, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, al per 1 januari 2011 ingevoerd.

Dat houdt in dat bij het rijk de totale beloning (salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, eenmalige en periodieke toelagen) niet kan uitstijgen boven deze norm, ook niet bij een arbeidsduur van 40 uur per week.

Aftoppen ontslagvergoeding

De ambtenaren krijgen ook te maken met de beperking van de ontslagvergoeding. Deze wordt gemaximeerd op € 75.000. Dit geldt voor de publieke sector en voor semipublieke instellingen als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties.

Bron: Personeelsnet.nl